Arvonmääritys

Osuuskunta KPY on teetättänyt riippumattoman ja ulkopuolisen tahon tekemän arvonmäärityksen Osuuskunta KPY:n osuuksien arvosta.

Inderes Oy:n tekemä arvonmääritys 10/2018

Inderes Oy:n tekemä arvonmääritys 3/2018
Inderes Oy:n tekemä arvonmääritys 10/2017
Arvoanalyysi 24.3.2017 (31.12.2016)
Arvoanalyysi 14.9.2016 (30.6.2016)
Arvoanalyysi 17.3.2016 (31.12.2015)
Arvoanalyysi 16.9.2015 (30.6.2015)
Arvoanalyysi 15.4.2015 (31.12.2014)
Arvoanalyysi 24.9.2014 (30.6.2014)
Arvoanalyysi 15.4.2014 (31.12.2013)