Edustajiston kokoukset

Jo pidettyjen edustajiston kokousten ajankohdat ja päätökset löytyvät alla listattuna.  

Lisätietoja: edustajiston puheenjohtaja Pekka Kantanen, puhelin 044 355 8998.

Edustajiston seuraava kokous pidetään 8.5.2018.


Osuuskunta KPY:n edustajiston varsinainen kokous pidettiin 3.5.2017.

Jäsenille ja osuuden omistajille maksettavasta korosta päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti maksaa osuuspääoman korkoa 1,40 euroa osuudelta eli yhteensä 7 767 342,80 euroa.

Edustajiston jäsenten, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja muista korvauksista päättäminen

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajien kokous- ja kuukausipalkkiot pidetään muuten ennallaan, mutta hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio nostetaan 4 500 euroon, puheenjohtajan kokouspalkkio säilyy 700 eurossa.

Osuuskunta KPY:n hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 1 000 euroa ja kokouspalkkio 500 euroa.

Osuuskunta KPY:n edustajiston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 700 euroa, hallituksen kokouspalkkio 500 euroa ja edustajiston kokouspalkkio 500 euroa.            

Osuuskunta KPY:n edustajiston varapuheenjohtajiston kuukausipalkkio on 350 euroa, hallituksen kokouspalkkio 500 euroa ja edustajiston kokouspalkkio 500 euroa.

Osuuskunta KPY:n edustajiston jäsenen kokouspalkkio 500 euroa.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tarja Tikkanen ja varapuheenjohtajana jatkaa Mikko Isotalo sekä muina jäseninä jatkavat Anssi Lehikoinen ja Mikko Räsänen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Mika Sutinen ja Juha Holopainen. Tuija Keinonen oli ilmoittanut, ettei jatka hallituksessa työkiireidensä vuoksi.


Osuuskunta KPY:n edustajiston järjestäytymiskokous pidettiin 17.1.2017

Edustajiston puheenjohtajan valinta
Edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kantanen.

Varapuheenjohtajien valinta
Varapuheenjohtajiksi valittiin Erkki Ryynänen, Markku Söderström ja Tuula Väätäinen.