Edustajiston kokoukset

Viimeksi pidetyn edustajiston kokouksen ajankohta ja tärkeimmät päätökset löytyvät alla listattuna.  

Lisätietoja: edustajiston puheenjohtaja Pekka Kantanen, puhelin 044 355 8998.

Edustajiston seuraava kokous pidetään toukokuussa 2019.


Osuuskunta KPY:n edustajiston varsinainen kokous pidettiin 8.5.2018.

Jäsenille ja osuuden omistajille maksettavasta korosta päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti maksaa osuuspääoman korkoa 1,42 euroa osuudelta eli yhteensä 7 878 304,84 euroa.

Edustajiston jäsenten, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja muista korvauksista päättäminen

Päätettiin että: Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 4 500 euroa, kokouspalkkio 700 euroa. Osuuskunta KPY:n hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 2 750 euroa, kokouspalkkio 500 euroa. Osuuskunta KPY:n hallituksen jäsenen kuukausipalkkio 1 000 euroa ja kokouspalkkio 500 euroa.

Osuuskunta KPY:n edustajiston puheenjohtajan kuukausipalkkio 700 euroa, hallituksen kokouspalkkio 500 euroa ja edustajiston kokouspalkkio 500 euroa.                    

Osuuskunta KPY:n edustajiston varapuheenjohtajiston kuukausipalkkio 350 euroa, hallituksen kokouspalkkio 500 euroa ja edustajiston kokouspalkkio 500 euroa.

Osuuskunta KPY:n edustajiston jäsenen kokouspalkkio 500 euroa.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä jatkamaan Jussi Holopainen, Mikko Isotalo, Anssi Lehikoinen, Mikko Räsänen, Tarja Tikkanen ja uutena jäsenenä Jukka Laakkonen. Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tarja Tikkanen ja varapuheenjohtajaksi valitaan Anssi Lehikoinen.