Enfo

– Yksinkertaisempaa, sujuvampaa ja älykkäämpää liiketoimintaa digitaalisessa dimensiossa  

Datavetoisen liiketoimintamuutoksen puolesta

Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka mahdollistaa asiakkaidensa datavetoisen liiketoimintamuutoksen. Hallitsemme niin hybridialustat, liiketoimintaratkaisut ja uudet digipalvelut sekä niiden monitahoiset kokonaisuudet, ja tuomme yhteen relevanttia dataa älykkäämmän liiketoiminnan puolesta. Maailmassa, jossa datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti, integroimme datavarannot niin konesaleissa kuin julkisissa ja yksityisissä pilvissä. Kehitämme ja ylläpidämme digitaalisia ratkaisuja, ja tuemme asiakkaitamme kokonaisuuksien hallinnassa. Yli 900 alan asiantuntijaamme työskentelevät älykkäämmän maailman puolesta, jossa teknologia voimaannuttaa niin yksilöitä, yrityksiä kuin yhteiskuntaa. Vuonna 2017 Enfon liikevaihto oli 138,5 miljoonaa euroa.

EDELLÄKÄVIJÄ DIGITALISAATIOSSA

Suomessa ja Ruotsissa toimivan Enfon ydinosaamista ovat digitaaliset palvelut ja niiden taustalla olevat tietovirrat sekä niihin liittyvä analytiikka. Enfon osaamista on esimerkiksi VR:n palvelutuotannon koordinoinnissa, Fortumin laskutuksessa ja Waltti-matkakorttijärjestelmän rahaliikenteen automatisoinnissa. Enfon asiakkaita Suomessa ovat lisäksi mm. Lassila & Tikanoja, Pohjolan Voima, Otava-konserni, Outokumpu, Savon Voima ja Suomen eduskunta. Osuuskunta KPY omistaa Enfo Oyj:stä 85 %.

ENFON HISTORIAA JA KPY-YHTEISTYÖ 

Tietotekniikkaan erikoistunut Enfo käynnisti toimintansa Kuopiossa vuonna 1964 nimellä Tietosavo. Tuolloin Savon merkittävimmät yritykset kuten Savon Voima Oy, Hackman Oy, Rautasavo Oy, Osuuskunta Lihakunta, Saastamoinen Oy, Turo Oy sekä Savo Oy perustivat liiketoimintansa tueksi oman tietotekniikkaan erikoistuneen yhtiön, joka tuotti tietotekniikkapalveluja omistajayhtiöilleen. Enfo oli aikanaan Suomen ensimmäinen pääkaupunkiseudun ulkopuolinen tietotekniikka-alan yritys. 

KPY:llä ja Enfolla on ollut asiakasyhteistyötä jo 1960-luvulta saakka. 2000-luvun alkupuoliskolla KPY hankki enemmistön Enfosta. Vuonna 2007 Enfon liiketoiminta jaettiin IT-liiketoimintaa harjoittavaksi Enfo Oyj:ksi ja teleoperaattoriliiketoimintaa harjoittavaksi Kuopion Puhelin Oy:ksi, jonka teleliiketoiminnat siirtyivät sittemmin DNA:lle. 

Enfo lukujen valossa
Henkilöstö noin
900
Liikevaihto vuonna 2017
138

miljoonaa euroa 

KPY:n omistusosuus

85 

prosenttia