Hallinnointikoodi ja osakassopimukset

Hallinnointikoodi

Osuuskunta KPY:n päivitetty Hallinnointikoodi avautuu tästä 
(päivitetty 31.10.2017)  

Osuuskunta KPY:n palkka- ja palkkioselvitys avautuu tästä
(päivitetty 17.5.2017)

Osakassopimukset

Osuuskunta KPY:llä ei ole tiedossa yhtään tehtyä osakas- tai muuta osuuksien omistamiseen 
liittyvää sopimusta tai selvitystä.