Kehittävä ja osaava omistaja

KPY on pitkäjänteinen, paikallinen omistaja ja toimija. Yrityksille KPY on maksukykyinen, potentiaalinen yrityskauppakumppani, joka on kiinnostunut kehittämään ja jatkamaan yritysten toimintaa tuottaen niiden toiminnalle aitoa lisäarvoa osaamisellaan.

KPY:tä kiinnostaa mahdollisuus arvonluontiin. Lähtökohtaisesti KPY arvostaa sijoituskohteita, joilla on todistetusti johdonmukainen voitonluonti usean vuoden ajalta ja jotka tarjoavat hyvän sijoitetun pääoman tuoton ilman velkaa tai pienellä velan määrällä (poikkeuksena kiinteistö- ja infrasijoitukset).

KPY:n toimintaa omistajana ja sijoittajana ohjaavat yhtiön laatimat sijoituskriteerit ja -teesit.