Onko sinulla paperinen KPY:n osakekirja?

Jos sinulla on vielä paperinen KPY:n puhelinosakekirja toimi näin.

Soita KPY:n jäsenpalveluun 0800 393 005, jossa tarkistetaan, onko kyseiselle osakekirjalle jo avattu arvo-osuustili. Jos osakekirja on siirtämättä arvo-osuustilille, saat jäsenpalvelusta tarkemmat toimintaohjeet.

Jos arvo-osuustiliä ei ole avattu, voit avata sen pankissasi. Lisätietoa saat omasta pankistasi.

Jos osakekirjan omistus on epäselvä, selvitä osuuksien omistusoikeutta osoittavat asiakirjat. Näitä ovat kauppakirja, lahjakirja, ositustodistus, testamentti tai perukirja liitteineen.