Osuuskunta KPY:n strategiset tavoitteet 2020

KPY:n strategiset tavoitteet 2020

  • KPY hakee kannattavaa kasvua pääasiassa nykyisistä tytäryhtiöistä ja niiden kanssa synergisistä toimialoista
  • KPY harkitsee laajentumista nykyisten toimialojen lisäksi yhdelle uudelle toimialalle
  • KPY arvioi aktiivisesti uusia sijoituskohteita ja omistuksiensa arvonluontivaihtoehtoja
  • KPY sijoittaa vakiintuneisiin, kannattaviin yrityksiin eikä laajenna omistuksiaan aloittaviin tai käynnistysvaiheen yrityksiin
  • KPY tavoittelee pitkällä aikavälillä (yli taloussyklien) vähintään viiden (5) prosentin vuotuista kokonaistuottoa*
  • KPY luo arvoa omistustensa liiketoiminnan kehittämisen, osuuspääoman koron ja osuustodistuksen arvonnousun kautta

* Kokonaistuotolla tarkoitetaan osuuskunnan markkina-arvoin lasketun tasesubstanssin (engl. NAV) muutosta lisättynä osuudenomistajille maksetulla osuuskorolla.