Sijoituskriteerit ja -teesit

KPY:n sijoituskriteerit

KPY on kiinnostunut sijoituksista, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:
 • Vakaa toimiala: esimerkiksi palvelusektori tai infrastruktuuri
 • Riittävän yksinkertainen liiketoiminta: KPY ei sijoita esimerkiksi merkittäviä teknologiariskejä sisältävään toimintaan
 • Riittävän suuri kokonaisuus - yrityksen velaton arvo vähintään noin 10 miljoonaa euroa
 • Kiinteistösijoitusten osalta kohteen arvo vähintään noin 1 miljoonaa euroa
 • Tytäryhtiöihin liitettäväksi soveltuvat kohteet voivat olla edellä mainittuja rajoja pienempiäkin
 • Osaava toimiva johto olemassa 
KPY ei ole kiinnostunut:
 • Uusista tai käynnistysvaiheen yrityksistä
 • Yrittäjävetoisista liiketoiminnoista
 • Tervehdyttämistilanteista
 • Vihamielisistä yritysostoista
 • Valmistavan teollisuuden ja vähittäiskaupan yrityksistä tai kiinteistöistä
 • Ostomahdollisuuksista listatuissa yrityksissä

KPY:n sijoitusteesit

 1. Pitkäaikainen omistajuus on etu
 2. KPY lisää toiminnallaan Itä-Suomen elinvoimaa
 3. Vahva ja vastuullinen omistajuus parantaa pitkän aikavälin arvonluontiedellytyksiä
 4. Omistaja-arvon kasvattaminen edellyttää ammattimaista ja kyvykästä johtoa sekä avainhenkilöitä
 5. Selväpiirteiset tavoitteet, toimenpideohjelmat, mittarit ja toteutusvastuut edesauttavat liiketoimintojen kehittämistä ja seurantaa
 6. Konsernin riskienhallinnan kannalta keskeistä on omistaa oikeantyyppisiä liiketoimintoja ja omaisuuseriä.

 Sijoitusteesit ohjaavat KPY:n toimintaa läpi omistusten elinkaaren.