Avustukset

Yhteiskuntavastuu

Avustukset osana KPY-konsernin yhteiskuntavastuullisuutta

Hakuaika on päättynyt. Avustusten hakuaika oli tänä vuonna 14.11.-7.12.2023.

Osuuskunta KPY lahjoittaa yhteensä noin 25 000 euroa hyvään tarkoitukseen. Myöntämillämme avustuksilla haluamme edistää pohjoissavolaisten lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäisemme heidän syrjäytymistään.

Avustuksilla tuemme vähävaraisten, vakavasti sairaiden ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Tämän lisäksi voimme avustaa myös muita yleishyödyllisiä kohteita.

Lisätietoja avustushausta antaa Leena Koistinen (etunimi.sukunimi@kpy.fi,  p. 017 369 7800).

Tänä vuonna olemme myös kohdistaneet avustusta laskennallisen tekniikan professuurin perustamiseen. Yhteislahjoituksella tuetaan Itä-Suomen yliopistossa käynnistyvää tekniikan tutkintokoulutusta (DI). Lue lisää aiheesta: Itä-Suomen yliopistolle laskennallisen tekniikan lahjoitusprofessuuri