ENFO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2019

Enfo Q1: Muutos jatkuu

Osavuosikatsauksen pääkohdat
• Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 31,3 milj. euroa (32,1). Vastaavat luvut ilman liiketoimintayksikköä Care Transform Karlskrona, jonka Enfo päätti lopettaa 2018, olivat 30,9 milj. euroa (30,3).
• Käyttökate (EBITDA) oli tammi-maaliskuussa 1,7 milj. euroa (1,1). Vastaavat luvut ilman liiketoimintayksikköä Care Transform Karlskrona olivat 2,0 milj. euroa (0,9).
• Liikevoitto (EBIT) oli tammi-maaliskuussa -0,3 milj. euroa (0,0).
• Tulos ennen veroja oli tammi-maaliskuussa -0,8 milj. euroa (-0,8).
• Tammi-maaliskuun tulos oli -1,0 milj. euroa (-1,0).
• Osakekohtainen tulos oli tammi-maaliskuussa -2,3 euroa (-2,3).
• Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-maaliskuussa 0,7 milj. euroa (0,2).
• Enfon palveluksessa oli maaliskuun lopussa yhteensä 908 henkilöä (890).

Enfo rakensi vuonna 2018 kestävää liiketoimintapohjaa ja jatkoi tätä muutostaan vuoden 2019 alussa. Sekä liikevaihto että käyttökate (EBITDA) nousi verrattuna ensimmäiseen neljännekseen vuonna 2018, kun luvuissa ei huomioida liiketoimintayksikköä Care Transform Karlskrona, joka päätettiin ajaa alas loppuvuoden 2018 ja H1/2019 aikana. Tämä viestii, että suunta on oikea. Tammi-maaliskuussa tehtiin toimenpiteitä myynnin ja liiketoimia-alueiden yhteensovittamiseksi sekä Suomessa että Ruotsissa. Markkinat reagoivat myönteisesti vuonna 2018 kehitettyyn tarjoomaan, erityisesti Suomessa. Kannattavuuteen vaikuttivat Karlskronan konesalin sulkemisen odotettua korkeammat kustannukset ja muutokseen liittyvät tehokkuushaasteet eräissä liiketoimintayksiköissä.

Enfon liiketoiminta
Enfo-konsernin emoyhtiö on Enfo Oyj. Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka mahdollistaa datavetoisen liiketoimintamuutoksen. Enfo kehittää ja ylläpitää datavetoisia ratkaisuja ja palveluita yhdessä asiakkaidensa kanssa ja työllistää noin 900 asiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa.

Näkymät vuodelle 2019
Konsernin liikevaihdon ja käyttökatteen odotetaan kasvavan vuonna 2019. Myönteiseen kehitykseen vaikuttavat osaamisen hankinnan ja osaamisen hallinnan edistäminen, myynnin ja liiketoiminta-alueiden yhteistyön parantaminen ja operatiivinen tehokkuus yhdessä kehittyneen ohjattavuuden kanssa.

Lue koko osavuosikatsaus tästä