Enfo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020

Enfo-konsernin osavuosikatsaus Q1 1.1.–31.3.2020

Enfo Q1: Vuosi 2020 alkoi myönteisesti, kunnes koronakriisi pysäytti kasvun maaliskuussa. Enfon ensimmäisen vuosineljänneksen EBITDA kuitenkin nousi edellisvuoteen verrattuna.

Q1/2020

  • Tammi–maaliskuun liikevaihto oli 30,9 MEUR (31,3)
  • Käyttökate (EBITDA) oli 2,5 MEUR (1,7)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 0,2 MEUR (-0,3)
  • Kauden tulos oli -2,0 MEUR (-1,0)
  • Osakekohtainen tulos oli -3,5 EUR (-2,3)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 2,0 MEUR (0,7)

Numerot suluissa viittaavat viime vuoden vastaavan jaksoon, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtajan katsaus
Enfon toimitusjohtaja Seppo Kuula kommentoi vuoden 2020 ensimmäistä neljännestä:
Vuosi 2020 alkoi Enfolle hyvin ennen koronapandemian aiheuttamia haasteita. Korona ei vaikuttanut meihin ensimmäisinä, mutta osa asiakkaistamme joutui heti alkuvaiheessa myrskyn silmään ja halusimme tukea heitä omaa toimintaamme myös varjellen. Otimme käyttöön matkustusrajoituksia ja siirryimme etätyöhön. Ryhdyimme myös toimiin lyhyen aikavälin kassavirran ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi eri skenaarioissa. Olemme myös tarkastelleet uusia liiketoimintamahdollisuuksia tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Kysynnän heikkenemisen johdosta pidimme mahdollisia lomautuksia koskevat yt-neuvottelut Suomessa maaliskuussa. Neuvotteluissa päädyttiin joustavaan malliin, jossa pidetään viikoittain paikalliset neuvottelut. Tällä menettelyllä voimme yhdessä reagoida palvelujemme laajuuteen vaikuttaviin asiakaspäätöksiin. Mahdollisia sopeutumistoimenpiteitä tarkastellaan myös Ruotsissa. Enfo on muutoksiin tottunut yhtiö, ja pystymme mukautumaan myös tämän ulkoisen uhan vaatimuksiin. Liiketoimintakriittisten palveluiden, data- ja työpaikkapalveluiden tarjoajana olemme aina tarpeellisia. 

Vuosi alkoi kahdella merkittävällä askeleella liiketoimintakriittisten sovellusten ja datan hallinnan tarjoomamme edistämiseksi. Enfo osti Solteq Oyj:n SAP ERP -liiketoiminnan joulukuun 2019 lopussa, ja liiketoiminta integroitiin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Tammikuun noin 4,2 MEUR:in osakeannissa merkittiin kaikki osakkeet. Tuotot käytettiin SAP ERP -liiketoiminnan hankinnan rahoittamiseen. Enfo ja TIBCO Software Inc julkistivat tammikuussa strategisen kumppanisopimuksen, jonka myötä Enfolla on jatkossa yksinoikeus TIBCO:n ratkaisujen jälleenmyyntiin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Vahvistimme vuoden alussa paikallista johtamista antamalla liiketoiminta-alueidemme johtajien vedettäväksi kaksi liiketoiminta-aluetta kussakin toimintamaassa. Osaamisen johtamisen ohjelmamme on nyt käynnissä, ja odotamme sen vaikuttavan myönteisesti sekä liiketoiminnan ohjaukseen että kannattavuuteen. Maaliskuussa Enfo myi Ruotsin Zervicepoint-liiketoiminnan FoF Family Officelle. 

Vuoden 2020 suunnitelmana oli jatkaa Enfon tämänhetkisen strategian kolmanteen vaiheeseen – kannattavaan kasvuun. Edellisissä vaiheissa luotiin vuonna 2018 kestävä pohja ja vuonna 2019 keskityttiin kannattavuuteen. Koronakriisi luo haasteita kasvupyrkimyksillemme. Tulevaisuus näyttää kriisin pituuden ja vakavuuden sekä sen vaikutukset Enfon toimintaan. Asiakaslupauksemme on hallita kokonaisuuksia, luottaa pilveen ja toimia yhdessä ja välittäen. Tämä sekä Enfon strategia keskittyä liiketoimintakriittisten sovellusten ja datan hallintaan monialustaisessa ympäristössä ovat asiakkaille tärkeitä niin koronan aikana kuin sen jälkeenkin.  

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Koronaepidemia on muuttanut konsernin näkymiä huomattavasti. Liiketoimintaympäristön epävakauden johdosta Enfo ei anna ohjeistusta. Aiemman vuositason arviomme mukaan vuoden 2020 liikevaihto ja kannattavuus olisivat kasvaneet vuoden 2019 luvuista. 

Liikevaihto ja tulos
Konsernin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 1,4 % ja oli 30,9 MEUR (31,3). Koronakriisin vaikutus alkoi näkyä kauden lopulla. Liikevaihdosta 13,8 MEUR oli peräisin Suomesta ja 17,0 MEUR Ruotsista. Jatkuvien palveluiden liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11,6 MEUR (11,6), konsultoinnin liikevaihto 16,0 MEUR (16,9) ja välitysmyynnin liikevaihto 3,2 MEUR (2,8). 

Tästä linkistä avautuu koko Enfon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020.