Enfo-konsernin osavuosikatsaus 1.4.–30.6.2019

Enfo-konsernin osavuosikatsaus 1.4.–30.6.2019

Enfo Q2: Tehokkuus parantumassa

Osavuosikatsauksen pääkohdat

Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 31,3 milj. euroa (vastaava jakso 2018: 32,7).
Käyttökate (EBITDA) oli huhti-kesäkuussa 1,9 milj. euroa (1,0). Käyttökate parani vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä.
Liikevoitto (EBIT) oli huhti-kesäkuussa 0,0 milj. euroa (0,0).
Tulos ennen veroja oli huhti-kesäkuussa -0,6 milj. euroa (0,5). Valuuttakursseilla oli vaikutusta tulokseen.
Osakekohtainen tulos oli huhti-kesäkuussa -1,8 euroa (-1,5).
Liiketoiminnan rahavirta oli huhti-kesäkuussa 3,6 milj. euroa (1,4).
Enfon palveluksessa oli kesäkuun lopussa yhteensä 910 henkilöä (875).

Vuoden 2019 toisella neljänneksellä Enfo paransi toimintansa tehokkuutta ja jatkoi muutoksensa toteuttamista. Data platforms ja Care -liiketoiminta-alueet tekivät jälleen voittoa ja hyvää myyntiä, ja konsultointiliiketoiminnassa tapahtui edistystä. Kuten ensimmäisellä vuosineljännekselläkin, Care Transform Karlskrona -liiketoimintayksikön sulkemiseen liittyvät kustannukset rasittivat liikevoittoa.

Enfon liiketoiminta

Enfo-konsernin emoyhtiö on Enfo Oyj. Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka mahdollistaa datavetoisen liiketoimintamuutoksen. Enfo kehittää ja ylläpitää datavetoisia ratkaisuja ja palveluita yhdessä asiakkaidensa kanssa ja työllistää noin 900 asiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa.

Näkymät vuodelle 2019

Konsernin käyttökatteen (EBITDA) odotetaan parantuvan edelleen vuoden 2019 toisella puoliskolla. Myönteiseen kehitykseen vaikuttavat osaamisen hallinnan edistäminen, myynnin ja liiketoiminta-alueiden yhteistyön parantaminen ja operatiivinen tehokkuus yhdessä liiketoiminnan tehokkaamman ohjauksen kanssa. Liikevaihdossa ei odoteta kasvua, koska Enfo on ajanut alas kannattamatonta liiketoimintaa ja keskittyy koko vuoden ajan kannattavuuden parantamiseen, jonka jälkeen painopiste siirtyy kannattavaan kasvuun.

Riskit ja epävarmuustekijät

Kilpailu asiantuntijoista on kasvun kannalta keskeinen tekijä. Lyhyellä aikavälillä merkittävimmät riskit liittyvätkin työntekijöiden rekrytointiin ja tehokkaaseen perehdyttämiseen. Keskeistä lyhyellä aikavälillä on myös sisäinen kyvykkyys osaamisen johtamisen kehittämiseen, ohjattavuutta parantavien työkalujen kehittämiseen sekä uuden tarinan, tarjooman ja rakenteen toteuttamiseen. Pitkällä aikavälillä Enfon kasvuun vaikuttaa markkinoiden valmius yhdistää dataresursseja sekä pilveen siirtymisen nopeus.

Osavuosikatsaus taulukoineen avautuu tästä linkistä.

Osuuskunta KPY on Enfo Oyj:n suurin omistaja.