Enfo-konsernin osavuosikatsaus 1.7.-30.9.2018

Enfo Q3: Muutos käynnissä, merkittävää parannusta viime vuodesta, kannattavuudessa edelleen kuukausittaista vaihtelua

Osavuosikatsauksen pääkohdat

Heinä-syyskuun liikevaihto oli 27,6 milj. euroa (28,8) ja tammi-syyskuun liikevaihto 92,3 milj. euroa (95,9). Haasteellisen vuoden 2017 jälkeen kannattavuuden parantaminen ja kestävän liiketoimintaperustan rakentaminen on ollut Enfon painopistealue koko vuoden 2018 ajan. Johtamiskulttuurin, tarjooman ja rakenteen osalta kehitys on ollut myönteistä. Kannattavuudessa merkittävää parannusta viime vuodesta, joskin edelleen kuukausittaista vaihtelua.

Käyttökate heinä-syyskuussa oli 1,0 milj. euroa (-0.2) ja tammi-syyskuussa 3,0 milj. euroa (1,4). Liikevoitto (EBIT) oli 0,0 milj. euroa (-1,4) heinä–syyskuussa. Käyttökatteen odotetaan paranevan vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Heinä-syyskuun voitto oli -0,3 milj. euroa (-1,8) ja tammi-syyskuun voitto -1,8 milj. euroa (-3,5) (vuoden 2017 luvut ilman lopetettuja toimintoja).
Osakekohtainen tulos oli heinä-syyskuussa -0,5 euroa (-3,2) ja tammi-syyskuussa -4,3 euroa (-7,7) (vertailukauden luvut ilman lopetettuja toimintoja).
Liiketoiminnan rahavirta oli heinä-syyskuussa -0,1 milj. euroa (-0,4) ja tammi-syyskuussa 1,5 milj. euroa (-1,4).
Enfo-konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa yhteensä 882 henkilöä (910).

Enfo uudisti johtamisrakennettaan kolmannella neljänneksellä. Uusi rakenne tukee Enfon tarjoomaa datavetoisen liiketoimintamuutoksen mahdollistajana. Osaamisen hallinnassa edistyttiin katsauskauden aikana, ja osaamisen hankintatiimi pääsi täyteen vauhtiin. Operatiivinen tehokkuus parani merkittävästi edellisvuodesta, mutta kuukausivaihtelua esiintyi.

Näkymät vuodelle 2018
Konsernin käyttökatteen odotetaan kasvavan vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna. Myönteiseen kehitykseen vaikuttavat osaamisen hankinnan ja osaamisen hallinnan edistäminen, tarjooman kehittäminen, asiakassuhteiden syventäminen ja operatiivinen tehokkuus.

Riskit ja epävarmuustekijät
Kilpailu asiantuntijoista on kasvun kannalta keskeinen tekijä. Lyhyellä aikavälillä merkittävimmät riskit liittyvätkin työntekijöiden rekrytointiin ja tehokkaaseen työnohjaukseen. Keskeistä lyhyellä aikavälillä on myös sisäinen kyvykkyys osaamisen johtamisen kehittämiseen, ohjattavuutta parantavien työkalujen kehittämiseen sekä uuden tarinan, tarjooman ja rakenteen toteuttamiseen. Pitkällä aikavälillä Enfon kasvuun vaikuttavat markkinoiden valmius yhdistää tietovarannot sekä pilveen siirtymisen nopeus.

Lue koko osavuosikatsaus tästä linkistähttps://www.enfo.fi/Articles/Press-Releases/2018/Enfo-Q3-Interim-Report