Enfo-konsernin osavuosikatsaus 1.7. – 30.9.2019

Enfo-konsernin osavuosikatsaus 1.7. – 30.9.2019

Enfo Q3: Myönteistä kehitystä — kannattavuus nousussa

Osavuosikatsauksen pääkohdat

Heinä-syyskuun liikevaihto oli 27,1 milj. euroa (vastaava jakso 2018: 27,6).
Käyttökate (EBITDA) kasvoi heinä-syyskuussa 2,7 milj. euroon (1,0).
Liikevoitto (EBIT) oli heinä-syyskuussa 0,7 milj. euroa (0,0).
Heinä-syyskuun tulos ennen veroja oli 0,3 milj. euroa (0,0).
Osakekohtainen tulos heinä-syyskuussa oli -0,3 euroa (-0,5).
Liiketoiminnan rahavirta oli heinä-syyskuussa 0,9 milj. euroa (-0,1).
Enfon palveluksessa oli syyskuun lopussa yhteensä 897 henkilöä (882).

Enfo jatkoi liiketoimintansa kehittämistä vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Käyttökatteen kehitys on ollut myönteistä vuonna 2019, ja kuluja on onnistuttu laskemaan tehostamistoimilla. Kolmannella vuosineljänneksellä Enfo keskittyi liiketoiminnan ohjauksen kehittämiseen. Osaamisen kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen tähtäävä osaamisen johtamisen ohjelma edistyi.

Enfon liiketoiminta
Enfo-konsernin emoyhtiö on Enfo Oyj. Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka mahdollistaa datavetoisen liiketoimintamuutoksen. Enfo kehittää ja ylläpitää datavetoisia ratkaisuja ja palveluita yhdessä asiakkaidensa kanssa ja työllistää noin 900 asiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa.

Näkymät vuodelle 2019
Konsernin käyttökatteen (EBITDA) odotetaan parantuvan edelleen vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Myönteiseen kehitykseen vaikuttavat osaamisen hallinnan edistäminen, myynnin, liiketoiminta-alueiden ja markkinoinnin yhteistyön parantaminen sekä operatiivinen tehokkuus yhdessä liiketoiminnan tehokkaamman ohjauksen kanssa. Liikevaihdossa ei odoteta kasvua, koska Enfo on ajanut alas kannattamatonta liiketoimintaa ja keskittyy koko vuoden ajan kannattavuuden parantamiseen, jonka jälkeen painopiste siirtyy kannattavaan kasvuun.

Riskit ja epävarmuustekijät
Kilpailu asiantuntijoista on kasvun kannalta keskeinen tekijä. Lyhyellä aikavälillä merkittävimmät riskit liittyvätkin työntekijöiden rekrytointiin ja tehokkaaseen perehdyttämiseen. Keskeistä lyhyellä aikavälillä on myös sisäinen kyvykkyys osaamisen johtamisen kehittämiseen, ohjattavuutta parantavien työkalujen kehittämiseen sekä tarinan, tarjooman ja rakenteen toteuttamiseen. Pitkällä aikavälillä Enfon kasvuun vaikuttaa markkinoiden valmius yhdistää dataresursseja sekä pilveen siirtymisen nopeus.

Tästä linkistä avautuu Enfo-konsernin osavuosikatsaus taulukoineen ja graafeineen

Osuuskunta KPY on Enfon suurin omistaja.