Enfo Oyj:n osavuosikatsaus 1.4.-30.6.2018

Enfo-konsernin osavuosikatsaus 1.4.–30.6.2018

Enfo H1: Kestävä liiketoimintaperusta keskiössä – painopistealueina toimintakulttuuri, tarjooma ja tehokkuus

Osavuosikatsauksen pääkohdat

Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 32,7 milj. euroa (33,5) ja tammi-kesäkuun liikevaihto 64,8 milj. euroa (67,1). Kannattavuuden parantaminen on Enfon painopistealue koko vuoden ajan, hienoista kasvua kuitenkin odotetaan vuoden jälkipuoliskolla.
Käyttökate oli huhti-kesäkuussa 1,0 milj. euroa (-0.1) ja tammi-kesäkuussa 2,1 milj. euroa (1,7). Enfon liikevoitto (EBIT) kääntyi alkuvuonna nousuun ja oli huhti-kesäkuussa tammi-maaliskuun tasolla eli 0,0 milj. euroa (-1,5), vuoden 2017 kolmen tappiollisen kvartaalin jälkeen. Liikevoiton odotetaan kasvavan vuoden jälkipuoliskolla.
Huhti-kesäkuun voitto oli -0,5 milj. euroa (-2,2) ja tammi-kesäkuun voitto -1,4 milj. euroa (-2,2) (vuoden 2017 luvut ilman ilman lopetettuja toimintoja).
Osakekohtainen tulos oli huhti-kesäkuussa -1,5 euroa (-4,1) ja tammi-kesäkuussa -3,8 euroa (-5,1) (vertailukauden luvut ilman ilman lopetettuja toimintoja).
Liiketoiminnan rahavirta oli huhti-kesäkuussa 1,4 milj. euroa (1,5) ja tammi-kesäkuussa 1,6 milj. euroa (-1,0).
Enfo-konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa yhteensä 875 henkilöä (926).
Enfo määritteli vuoden 2018 alussa yhtiön arvot ja johtamisperiaatteet, joiden tavoitteena on yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen. Yhtiö laati myös osaamisen johtamista, hankintaa ja kehittämistä koskevat käytännöt. Huhti-kesäkuun painopistealueena oli Enfon tarjooman sekä katsauskaudella julkaistun Enfon yhteisen tarinan kehittäminen. Yhtiö uudisti johtamisrakennettaan tarinan tukemiseksi elokuun lopulla. Uusi rakenne otetaan käyttöön vuoden kolmannella kvartaalilla.

Näkymät vuodelle 2018
Konsernin käyttökatteen odotetaan kasvavan vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna. Myönteiseen kehitykseen vaikuttavat osaamisen hankinnan ja osaamisen johtamisen edistäminen, tarjooman kehittäminen, asiakassuhteiden syventäminen ja tehokkuus.

Koko osavuosikatsaus avautuu tästä linkistä.