KPY järjestelijänä Enfosta myydyn tiedonvälitysliiketoiminnan ja Trust Kapitalin yhdistymisessä

KPY järjestelijänä Enfosta myydyn tiedonvälitysliiketoiminnan ja Trust Kapitalin yhdistymisessä

KPY on ollut aktiivisesti organisoimassa järjestelyä, jossa laskun elinkaari- ja rahoituspalveluihin erikoistunut Trust Kapital hankkii Enfo Zenderin omistukseensa. Järjestelyn myötä Enfo keskittyy jatkossa entistä vahvemmin strategiansa mukaisesti digitalisaatiota tukeviin tietotekniikka- ja talousprosessipalveluihin.

Järjestelyssä Enfo Oyj myy Enfo Zenderin koko osakekannan kuopiolaiselle Trust Kapitalille ja samanaikaisesti KPY Sijoitus Oy tekee osakesijoituksen Trust Kapitaliin. Sijoituksella KPY hankkii 15 prosentin omistusosuuden Trustista. Pääomasijoitusyhtiö Sentican hallinnoima rahasto jatkaa edelleen Trust Kapitalin enemmistöomistajana. Kaupan myötä Trust Kapitalin liikevaihto nousee vuonna 2017 yli 40 miljoonaan euroon. Laajeneva kuopiolainen yhtiö mahdollistaa asiakkailleen paremman palvelun, sujuvan kassan- sekä pääomien hallinnan.

Enfo Zenderin kaupan arvioidaan toteutuvan tammikuun 2017 lopussa. Ennen yrityskauppaa Enfo siirtää Talousprosessi- ja tiedonvälityspalveluiden kaikki muut toiminnot liiketoimintakaupalla uuteen tytäryhtiöön Enfo Partner Oy:hyn.

Järjestelyllä luodaan kokoluokkaa suurempi yritys, jolla on voimavaroja toimia ja kasvaa kotimai-sena toimijana markkinassa. Yritysoston myötä Trust Kapitalin palvelutarjonta laajenee kattamaan koko laskun elinkaaren hallinnan laskujen operoinnista reskontranhoitoon, maksuvalvontaan ja rahoitukseen. Lähiajan tavoitteena on ydinosaamisen ja kilpailuetujen kautta tarjota asiakkaille kokonaispalvelua “Tilauksesta tilille” prosessin puitteissa. Kasvun myötä yritys on luomassa asi-akkailleen tehokkaampaa käyttöpääoman hallintaa sekä mahdollisuuksia rahoituspalvelujen tar-jonnan kasvattamiseen.

Sijoitus sopii erinomaisesti KPY:n strategiaan – Trust Kapital on alueellinen kasvuyhtiö, jolla on vahvat kasvu- ja kannattavuusnäkymät. KPY toimii Trust Kapitalissa vahvana paikallisena omis-tajana.

KPY:lle on tärkeää, että järjestelyn myötä Enfo voi jatkossa panostaa liiketoiminnassaan strategiansa mukaisesti digitalisaatiota tukeviin palveluihin ja Enfo saa vapautettua voimavaroja digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen kasvavilla pohjoismaisilla markkinoilla.

Lisätietoja KPY, hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen 0400 185 926,
toimitusjohtaja Lauri Kerman 050 357 5384

KPY

Osuuskunta KPY on kuopiolainen, pitkäaikainen omistaja ja sijoittaja, jonka omistavat noin 22 200 jäsentä, joista suurin osa on pohjoissavolaisia. KPY:n merkittävimmät omistukset ovat Enfo Oyj:ssä, Voimatel Oy:ssä ja Vet-rea Terveys Oy:ssä sekä Technopolis Kuopio Oy:ssä. Lisäksi tytäryhtiö KPY Sijoitus Oy harjoittaa noteerattomien yhtiöiden, arvopapereiden ja kiinteistöjen omistamista. Osuuskunta KPY- konsernin liikevaihto oli noin 320 miljoona euroa vuonna 2015. Konserni työllistää yli 1 900 henkilöä. www.kpy.fi

Enfo Oyj

Enfo – Yksinkertaisempaa, sujuvampaa ja älykkäämpää liiketoimintaa digitaalisessa dimensiossa
Enfo luo innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen, uudistamiseen ja parantamiseen. Hyödynnämme liiketoiminnan tuntemusta, teknistä asiantuntemusta ja parhaita käytäntöjä tietovirran jalostami-sessa ja tietoteknisten ratkaisujen kehittämisessä asiakkaillemme, jotta he voivat toimia aloitteellisesti digitaali-sessa liiketoiminnassa ja tuottaa tulosta ja elämyksiä omille asiakkailleen. Enfon liikevaihto on 140 miljoonaa euroa (2015) ja yrityksessä työskentelee noin 1 000 erikoisasiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa. www.enfo.fi

Trust Kapital Group TKG Oy

Trust Kapital on kotimainen laskun elinkaari- ja rahoituspalveluihin erikoistunut yritys. Kilpailemme markki-noilla teknologisena edelläkävijänä – toimintamallimme pohjautuu digitalisaation etuihin ja vahvaan automaati-oon. Yli 7 000 yritystä Suomessa käyttää aktiivisesti palvelujamme. Kasvuvauhtimme on ollut viime vuosien aikana noin 40 prosenttia ja viimeisimmällä tilikaudella liikevaihtomme oli noin 10 miljoonaa euroa. Vuoteen 2020 mennessä haluamme olla oman alamme markkinajohtaja Suomessa. www.trustkapital.fi

Sentica Partners Oy
Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten ja pienten kotimaisten yritysten omistamiseen sekä aktiiviseen kehittämiseen. Sentica hallinnoi yhteensä noin 300 miljoonan euron pääomia ja sijoittajina ovat pääasiallisesti suomalaiset institutionaaliset sijoittajat sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot.
www.sentica.fi