KPY-konsernin liiketoiminnat kasvussa

KPY-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2016

Tuloskehitys

Osuuskunta KPY:n tammi- kesäkuun 2016 tulos oli 10,4 milj. euroa (3,5 milj. euroa tammi- kesä-kuussa 2015). Tulos muodostui pääosin tytäryhtiöiltä saaduista osinkotuotoista, joista merkittävimmät olivat Enfo Oyj:ltä 3,0 (3,0) milj. euroa ja Voimatel Oy:ltä 1,8 (0,8) milj. euroa. KPY Sijoitus Oy:n osinko emoyhteisölle oli 6,0 (0) milj. euroa.

Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 126,1 (175,7) milj. euroa. Liikevaihdon laskuun vaikutti olennaisimmin KPY Sijoitus Oy:n aiemmin harjoittaman arvopaperikaupan loppuminen, jonka vaikutus vertailukaudelle oli 61,0 milj. euroa. Konsernin tilikauden tulos oli -6,2 (4,4) milj. euroa. Vertailukaudella arvopaperikauppojen vaikutus tulokseen oli yhteensä 10,1 milj. euroa.

Katsauskaudella Enfo-alakonsernin liikevaihto kasvoi kasvustrategian mukaisesti merkittävästi. Strategiamuutokseen ja kasvuun liittyvien panostusten vuoksi tulos kuitenkin heikentyi edellis-vuoteen verrattuna. Voimatelin liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta tulos jäi edellisestä vuodesta selvästi. Yhtiön liiketoiminta on painottunut kasvavassa määrin projektitoi-mintaan, jonka vuoksi tulos muodostuu vuoden aikana epätasaisesti. Vetrea Terveys -alakonsernin liikevaihto ja tulos laskivat hieman edellisvuodesta.

Osuuskorkotuotto 6,1 prosenttia

NAG Oy:n tekemän arvoanalyysin mukaan KPY:n omistusten arvo on 37,2 euroa/osuus. Syys-kuun alussa 2016 kauppahinta on ollut 21,0 euroa/osuus. Keväällä 2016 KPY maksoi osuuskorkoa 1,40 euroa osuudelta. KPY:n osuuden alkuvuoden markkinahintaan suhteutettu tuotto oli 6,1%.

Henkilöstö

Osuuskunta KPY -konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskaudella keskimäärin 1 936 (1885) henkilöä. Emoyhteisön palveluksessa työskenteli katsauskaudella kolme henkilöä.

Konsernin rakenne

Osuuskunta KPY on pitkäjänteinen kuopiolainen omistaja, jonka merkittävimmät omistukset ovat Enfo Oyj:ssä (omistusosuus 85 %), Voimatel Oy:ssä (100 %), Vetrea Terveys Oy:ssä (100 %). Li-säksi konserniin kuuluvat KPY Sijoitus Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni (100 %). KPY Sijoitus Oy:n kautta Osuuskunta KPY omistaa 40 % Technopolis Kuopio Oy:stä.

Lisätietoja:

Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Lauri Kerman, puhelin 050 357 5384 tai lauri.kerman(at)kpy.fi

Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2016

Arvoanalyysi