KPY-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2018

KPY investoi kiinteistöihin ja kuntoukseen Kuopiossa           

Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2018

Tuloskehitys

KPY-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 121,5 miljoonaa euroa (131,9 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2017). Konsernin liiketulos oli -6,7 (-6,6) milj. euroa. Konsernin nettorahoituskulut olivat noin 0,1 (nettorahoitustuotot 23,9) milj. euroa. Vertailukaudella rahoitustuottoja kasvattivat myyntivoitot. Konsernin tilikauden tappio oli -7,3 (voitto 14,9) milj. euroa.

Emoyhteisö Osuuskunta KPY:n katsauskauden tulos oli 6,0 (8,3) milj. euroa. Tulos muodostui pääosin KPY Sijoitus Oy:ltä saadusta 6,5 (0,9) milj. euron osinkotuotosta.

Enfon liikevaihto laski myytyjen liiketoimintojen vaikutuksesta katsauskaudella. Enfon kannattavuus kääntyi nousuun ja yhtiön tulos kasvoi edellisvuodesta. Kilpailu asiantuntijoista rajoitti kasvua. Alkuvuoden aikana yhtiö keskittyi kestävän liiketoimintaperustan luomiseen ja kannattavuuden parantamiseen, joiden pohjaksi yhtiö panosti Enfon yhtenäiseen toimintakulttuuriin, tarjoomaan ja osaamisen johtamiseen.

Voimatelin liikevaihto ja tulos laskivat edellisestä vuodesta. Yhtiön tuotannon volyymi on kuitenkin ennätystasolla. Voimatelin toiminnan projektiluonteisuuden vuoksi liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin loppuvuoden aikana.

Vetrea Terveyden liikevaihto kasvoi, mutta tulos pysyi edellisvuoden tasolla. Vetrean tulosta rasittivat korkeat kiinteistökulut ja uusien yksiköiden käynnistyskulut.

KPY Sijoituksen katsauskauden voitto pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Technopolis Kuopio Oy tuotti alkuvuoden aikana KPY Sijoitukselle 2,2 (2,0) milj. euroa osinko- ja korkotuottoina ja 2,6 (0,3) milj. euroa lainan lyhennyksenä. RopoHold Oyj:n pääoman palautus KPY Sijoitukselle oli 3,3 (0,0) milj. euroa.

Investoinnit

KPY-konsernin osakkuusyhtiö Technopolis Kuopio Oy päätti elokuussa Kuopion Microkatu 1:n rakennushankkeen toteuttamisesta. Laajennus-investoinnin kokonaisarvo on 12 milj. euroa, josta KPY Sijoituksen osuus on noin 5 milj. euroa ja Technopolis Oyj:n 7 miljoonaa euroa. Rakennustyöt alkoivat elokuussa 2018 ja kestävät noin vuoden verran. Rakennushankkeen pinta-ala on noin 6 800 m2. Hanke vahvistaa Technopolis Kuopion asemaa erityistilojen, kuten biolääketilojen tarjoajana. KPY tavoittelee sijoituksesta vakaata kassavirtaa osuuskoron maksuun.

– KPY:n tekemä investointi vahvistaa Technopoliksen asemaa Kuopiossa ja Savilahden alueen roolia Kuopion kehityksen veturina. KPY haluaa olla mukana kehittämässä alueellista elinkeinoelämää ja tehdä uudenlaista, monialaista yhteistyötä alueen yritysten ja toimijoiden kanssa, KPY:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen kertoo.

Vetrea Terveys osti Suomen Aivotutkimus- ja kuntoutussäätiöltä neurologiseen kuntoutukseen erikoistuneen Neuronin kuntoutusliiketoiminnan elokuussa. Neuron on Suomen johtavia neurologisen erityiskuntoutuksen toimijoita ja sillä on pitkäaikaista yhteistyötä Kuopion yliopistolli-sen sairaalan ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

– Kauppa on osa Vetrean kasvustrategiaa ja se vahvistaa Vetrean osaamista vaativassa neurologisessa hoidossa ja kuntoutuksessa. Kauppa tukee myös VetreaElo-palveluasumisen valtakunnallista laajentumista, toteaa KPY:n toimitusjohtaja Lauri Kerman.

Konsernin rakenne      

Osuuskunta KPY toimii emoyhteisönä konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj (omistusosuus 85 %), Voimatel Oy (100 %) ja Vetrea Terveys Oy (100 %), KPY Sijoitus Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni (100 %). KPY Sijoituksen merkittäviä osakkuusyhtiöitä ovat Technopolis Kuopio Oy (40 %) ja RopoHold Oyj (27 %).

Henkilöstö

Osuuskunta KPY -konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskaudella keskimäärin 2 484 (2 346) henkilöä. Emoyhteisön palveluksessa työskenteli katsauskaudella kolme henkilöä.

Lisätietoja: Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Lauri Kerman, puhelin 050 357 5384 tai lauri.kerman(at)kpy.fi

Koko osavuosikatsaus avautuu tästä