KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

KPY-konsernin operatiivinen tuloskehitys oli keväällä 2020 koronakriisistä huolimatta myönteinen. Sekä liikevaihto että käyttökate ovat nousussa edelliseen vuoteen nähden. Uusi strategia rakentaa liiketoiminnan kannattavuutta pitkälle tulevaisuuteen.

Tuloskehitys
Konsernin operatiivinen tuloskehitys oli kevään koronakriisistä huolimatta myönteinen. Liikevaihto oli katsauskaudella 147,7 miljoonaa euroa (126,4 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2019). Konsernin käyttökate kasvoi 4,8 (-2,7) milj. euroon ja liiketulos -1,5 (-7,2) milj. euroon. FAS-raportoinnin mukaiset konserniliikearvon poistot olivat 3,0 (3,3) milj. euroa. Konsernin nettorahoitustuotot olivat noin 7,8 (34,3) milj. euroa. Katsauskauden konsernin rahoitustuotot sisältävät KPY Sijoituksen omistamien Elisa Oyj:n osakkeiden myyntivoiton 10,0 milj. euroa. Vertailukaudella rahoitustuottoja kasvatti RopoHold Oyj:n osakkeiden myyntivoitto 33,9 milj. euroa. Konsernin tilikauden voitto oli 2,8 (26,3) milj. euroa.

Toimitusjohtaja Anssi Lehikoisen katsaus
Osuuskunta KPY on merkittävän uusiutumisen kynnyksellä. Uudistumisella haluamme varmistaa liiketoiminnan kannattavuuden pitkälle tulevaisuuteen, jotta KPY maksaa tulevaisuudessakin kilpailukykyistä osuuskorkoa ja on houkutteleva sijoituskohde aiempaa useammille.

Uuden strategiamme keskiössä ovat moderni työntekijäkokemus, kumppanuudet ja ekosysteemien kehittäminen Novapolis-ympäristössä. Osuuskunta KPY:n omistamilla portfolioyhtiöillä Enfo Oyj:llä, Vetrea Terveys Oy:llä ja Voimatel Oy:llä on jatkossakin omat strategiansa. Omistajaohjaus tähtää omistaja-arvon kasvuun sekä yhtiöiden kannattavan kasvun mahdollistamiseen.

Toimitiloja tarjoava KPY Novapolis syntyi, kun KPY hankki viime vuonna koko Technopolis Kuopio Oy:n osakekannan paikalliseen omistukseensa. Kyseessä on lähes 200 yrityksen ja organisaation sekä 12 000 osaajan työympäristö. Nykyinen konsepti on ollut jo pitkään vahva, kuten osavuosikatsauskin osoittaa. Näemme kuitenkin toimintaympäristössä isoja muutostekijöitä, kuten työn muutos, ympäristövastuullisuus, pandemiauhka ja kilpailun lisääntyminen. Jotta säilytämme kilpailukykymme jatkossakin, Novapolista kehitetään vastaamaan muuttuviin tarpeisiin. Tulevaisuudessa KPY Novapolis on yksi Itä-Suomen menestyksen draivereista, modernin työnteon alusta ja vilkas yhteisö, johon osaajat ja yritykset haluavat liittyä.

Koronaepidemia on muuttanut konsernin näkymiä huomattavasti ja aiheuttaa edelleen epävarmuuksia. Alkuvuonna konsernin käyttökate on kuitenkin noussut edellisvuoteen verrattuna suurimmissa tytäryhtiöissä. Osuuskunta KPY:n liiketoimintaympäristön ja koronan toisen aallon vuoksi konserni ei anna ohjeistusta tulevasta kehityksestä.

Henkilöstö

Osuuskunta KPY -konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskaudella keskimäärin 2 685 (2 579) henkilöä.

Konsernin rakenne
Osuuskunta KPY toimi emoyhteisönä konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj (omistusosuus 86 %), Voimatel Oy (100 %) ja Vetrea Terveys Oy (100 %), KPY Sijoitus Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni (100 %). KPY Sijoitus omistaa KPY Novapolis Oy:n.

Liitteenä on Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020 kokonaisuudessaan