KPY-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2017

KPY jakaa osuuskorkoa lähes 7,9 miljoonaa euroa

Vuosi 2017 lyhyesti

Osuuskunta KPY-konsernin liikevaihto oli hienoisessa kasvussa viime vuonna. Osana konserniyhtiöiden strategian selkeyttämistä ja vahvistamista vuoden aikana toteutettiin useita yritysjärjestelyitä. Konsernin tulos nousi merkittävästi edellisvuodesta strategiaan kuulumattomien omaisuuserien myyntivoittojen ansiosta. Operatiivinen tuloskunto oli vaatimaton ja menneen vuoden aikana toteutettiin useita toimenpiteitä tuloksentekokyvyn kohentamiseksi.

Keskeisenä toimenpiteenä KPY vahvisti tytäryhtiöiden johtoa. Enfon uutena toimitusjohtajana aloitti vuoden 2018 alusta Seppo Kuula (DI) ja hallituksen puheenjohtajana 31.3.2017 Anssi Lehikoinen (fil. tri, DI). Voimatelin toimitusjohtajana aloitti 1.7.2017 Kari Keinänen (FM). Vetrean hallituksen puheenjohtajana aloitti 3.5.2017 Jussi Holopainen (KTM, farmaseutti).

Osuuspääoman korko      

Hallitus esittää edustajistolle, että osuuspääoman korkoa vuodelta 2017 maksettaisiin 1,42 euroa osuudelta (1,40 euroa vuodelta 2016) eli yhteensä 7,9 (7,8) miljoonaa euroa. Esityksen mukainen voitonjakosuhde on 85 % Osuuskunta KPY:n vuoden 2017 tuloksesta.

Nykyisellä osuuden markkinahinnalla (osuuden hinta Privanetissa 24,10 euroa/osuus 26.3.2018) tämä tarkoittaa noin kuuden prosentin käteistuottoa.

Vuoden 2017 tuloskehitys

KPY-konsernin liikevaihto oli tilikaudella 286,3 miljoonaa euroa (285,5 milj. euroa vuonna 2016). Konsernin käyttökate oli 2,7 (7,9) milj. euroa eli 0,9 % (2,8 %) liikevaihdosta. Osuuskunta KPY -konsernin raportoidessa tilinpäätöksensä FAS:n mukaisesti tulosta rasittivat konserniliikearvon poistot 8,6 (7,7) milj. euroa. Konsernin liiketulos painui tappiolle -8,2 milj. euroon (liiketulos -2,7 milj. euroa). Tulosta heikensivät tehostamistoimenpiteistä aiheutuneet kertaluonteiset kulut.

Konsernin tilikauden voitto nousi rahoitustuottojen kasvun myötä 15,7 milj. euroon (tappio -3,8) milj. euroa. Merkittävimmät erät rahoitustuottojen kasvun taustalla olivat Enfon Zender -myyntivoitto ja KPY Sijoituksen ei-strategisten omistusten myyntivoitot.

Emoyhteisö Osuuskunta KPY:n tilikauden voitto oli 9,2 (10,8) milj. euroa. Tulos muodostui pääosin osinkotuotoista ja pääoman palautuksista, joista merkittävimmät olivat Enfo Oyj:ltä saadut 7,3 (3,0) milj. euroa ja Voimatel Oy:ltä saadut 0,6 (1,8) milj. euroa. KPY Sijoitus Oy:n osinko emoyhteisölle oli 0,9 (6,0) milj. euroa. Emoyhteisön osuuskohtainen tulos oli 1,67 (1,95) euroa.

Konsernin rakenne      

Osuuskunta KPY toimi emoyhteisönä konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj (omistusosuus 85 %), Voimatel Oy (100 %) ja Vetrea Terveys Oy (100 %), KPY Sijoitus Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni (100 %). KPY Sijoituksen merkittäviä osakkuusyhtiöitä ovat Technopolis Kuopio Oy (40 %) ja RopoHold Oy (27 %).

Osuuskunta KPY -konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli tilikaudella keskimäärin 2 493 (2 153) henkilöä.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Hallitus esittää edustajistolle, että osuuspääoman korkoa vuodelta 2017 maksettaisiin 1,42 euroa osuudelta eli yhteensä 7 878 304,84 euroa. Esityksen mukainen voitonjakosuhde on 85 % Osuuskunta KPY:n vuoden 2017 tuloksesta.

Hallitus esittää, että osuuspääoman korko maksetaan omistajalle, joka on merkitty 11.5.2018 Euroclear Finland Oy:n (Arvopaperikeskus) ylläpitämälle jäsenluettelolle. Osuuskoron maksupäivä on 23.5.2018.

Lisätietoja   
Toimitusjohtaja Lauri Kerman, puh. 050 357 5384, lauri.kerman@kpy.fi

Tästä linkistä avautuu Osuuskunta KPY:n tilinpäätöstiedote 2017
Tästä linkistä avautuu Arvonmääritys

 

Osuuskunta KPY on pitkäjänteinen kuopiolainen omistaja ja sijoittaja, joka on perustettu vuonna 1883. KPY:n toiminnan tavoite on omistusten sekä omistaja-arvon tuloksellinen kehittäminen ja alueen elinvoimaisuuden edistäminen. KPY kehittää aktiivisesti omistuksiaan ja arvioi jatkuvasti niiden arvonluontivaihtoehtoja. Konsernin avaintoimintoja ovat liiketoimintalähtöiset IT-palvelut, sähkö- ja tietoverkkojen rakentaminen ja ylläpito, hoiva- ja hyvinvointipalvelut sekä kiinteistö- ja arvopaperisijoittaminen. Konsernissa työskentelee lähes 2 500 henkilöä.