KPY-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

KPY jakaa osuuskorkoa lähes 7,9 miljoonaa euroa

Vuosi 2018 lyhyesti   

Osuuskunta KPY -konsernin liikevaihto jatkoi hienoista kasvua viime vuonna. Operatiivinen tuloskunto oli vaatimaton. Konsernissa keskityttiin kannattavuuden kohentamiseen ja kestävän liiketoimintapohjan hakemiseen. Toteutetut muutostoimenpiteet tuloksentekokyvyn kohentamiseksi eivät vielä ehtineet vaikuttaa vuoden tulokseen. Suunnanmuutoksen vauhdittamiseksi panostettiin vuoden aikana tytäryhtiöiden johdon vahvistamiseen. Enfossa ja Voimatelissa aloittivat uudet toimitusjohtajat.

Osuuspääoman korko      

Hallitus esittää 9.5.2019 pidettävälle edustajiston kokoukselle, että osuuspääoman korkoa vuodelta 2018 maksettaisiin 1,43 euroa osuudelta (1,42 euroa vuodelta 2017) eli yhteensä 7 933 786 euroa. Esityksen mukainen voitonjakosuhde on 93 % Osuuskunta KPY:n vuoden 2018 tuloksesta.

Osuuskoron täsmäytyspäivä on 13.5.2019 ja maksupäivä 22.5.2019.

Nykyisellä osuuden markkinahinnalla (osuuden hinta Privanetissa 24,0 euroa/osuus 11.4.2019) tämä tarkoittaa 6,0 prosentin käteistuottoa.

Arvonmäärityksen päivitys

Inderes Oy on päivittänyt 29.3.2019 KPY:n arvonmäärityksen. Indereksen näkemys osuuden arvosta on 27,0 euroa.

Vuoden 2018 tuloskehitys

Emoyhteisö Osuuskunta KPY:n tilikauden voitto oli 8,5 milj. euroa (9,2 milj. euroa vuonna 2017). Tulos muodostui pääosin KPY Sijoitus Oy:n 7,5 (0,9) milj. euroa ja Voimatel Oy:n 1,0 (0,6) milj. euroa osinkotuotoista. Emoyhteisön osuus-kohtainen tulos oli 1,54 (1,67) euroa.

Konsernin liikevaihto oli tilikaudella 288,8 miljoonaa euroa (286,3). Konsernin käyttökate oli 2,3 (2,7) milj. euroa eli 0,8 % (0,9 %) liikevaihdosta. Osuuskunta KPY -konsernin raportoidessa tilinpäätöksensä FAS:n mukaisesti tulosta rasitti-vat konserniliikearvon poistot ja alaskirjaukset 7,4 (8,7) milj. euroa. Konsernin liiketulos painui tappiolle -7,1 milj. euroon (liiketulos -8,2 milj. euroa). Tulosta heikensivät tehostamistoimenpiteistä aiheutuneet kertaluonteiset kulut. Konsernin tilikauden tappio painui -8,2 milj. euroon (voitto 15,7) milj. euroa. Vertailukaudella merkittävimmät erät rahoitustuotoissa olivat Enfon Zender -myyntivoitto ja KPY Sijoituksen ei-strategisten omistusten myyntivoitot.

Konsernin rakenne 31.12.2018  

Osuuskunta KPY toimi emoyhteisönä konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj (omistusosuus 85 %), Voimatel Oy (100 %) ja Vetrea Terveys Oy (100 %), KPY Sijoitus Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni (100 %). KPY Sijoituksen merkittäviä osakkuusyhtiöitä ovat Technopolis Kuopio Oy (40 %) ja RopoHold Oy (27 %).Osuuskunta KPY -konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli tilikaudella keskimäärin 2 493 (2 153) henkilöä.

Lisätietoja    
Toimitusjohtaja Lauri Kerman, puh. 050 357 5384, lauri.kerman@kpy.fi

Tästä linkistä avautuu Osuuskunta KPY:n tilinpäätöstiedote 2018
Tästä linkistä avautuu Arvonmääritys

—-

KPY on yksi Itä-Suomen suurimmista työllistäjistä ja elinkeinoelämän vaikuttajista. KPY:n omistavat noin 20 000 Osuuskunta KPY:n jäsentä, joista suurin osa asuu Kuopion alueella.
Osuuskunta KPY toimii emoyhteisönä konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus Oy ja Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni. KPY Sijoituksen merkittävä osakkuusyhtiö on Technopolis Kuopio Oy. KPY-konsernissa on noin 2 600 työntekijää.