KPY-konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.–31.12.2016

KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2016

Vuoden 2016 tuloskehitys

Osuuskunta KPY:n tilikauden voitto oli 10,8 miljoonaa euroa (10,0 milj. euroa vuonna 2015). Tulos muodostui pääosin osinkotuotoista, joista merkittävimmät olivat Enfo Oyj:ltä saadut 3,0 (3,0) milj. euroa ja Voimatel Oy:ltä saadut 1,8 (0,8) milj. euroa. KPY Sijoitus Oy:n osinko emoyhteisölle oli 6,0 (6,2) milj. euroa. Emoyhteisön tulos/osuus oli 1,95 (1,81) euroa.

Hallitus ehdottaa, että osuuskorkoa jaetaan 1,40 euroa osuudelta, yhteensä 7 767 342,80 euroa.

Osuuskunta KPY -konsernin liikevaihto oli tilikaudella 285,5 miljoonaa euroa (319,7). Vertailukelpoinen liikevaihto ilman arvopaperikauppojen vaikutusta kasvoi noin 10 %. Edellisellä tilikaudella merkittävimpänä tekijänä tuloksen muodostumiseen olivat KPY Sijoitus Oy:n sijoitustoiminnan tuotot, joista kertyi liikevaihtoa 60,9 milj. euroa. Konsernin käyttökate oli 7,9 (19,1) milj. euroa eli 2,8 % (6,0 %) liikevaihdosta. Osuuskunta KPY -konsernin raportoidessa tilinpäätöksensä FAS:n mukaisesti tulosta rasittivat konserniliikearvon poistot 7,7 (12,0) milj. euroa. Konsernin liiketulos painui tappiolle -2,7 milj. euroon (liikevoitto 4,0 milj. euroa). Konsernin tilikauden tappio oli -3,8 (voitto 9,9) milj. euroa. Edellisellä tilikaudella sijoitustoiminnan vaikutus tulokseen oli 15,1 milj. euroa.

Tästä linkistä avautuu koko tilinpäätöstiedote

Tästä linkistä avautuu arvoanalyysi