KPY lahjoittaa 20 000 euroa Pohjois-Savon sotainvalideille

KPY lahjoittaa 20 000 euroa Pohjois-Savon sotainvalideille

Osuuskunta KPY lahjoittaa 20 000 euroa Pohjois-Savon Sotainvalidipiirin organisoiman virikeohjaajatoiminnan jatkamiseksi.

– Lahjoituksellaan KPY haluaa toteuttaa omaa yhteiskuntavastuutaan Suomi 100-hengessä turvaamalla virikeohjaajan toiminnan jatkumista, KPY:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen sanoo.

– KPY:n tekemä lahjoitus tulee todella tarpeeseen, koska sotainvalidien ja -veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä viriketoiminnan taloudelliset varat on jo käytetty. KPY:n lahjoittama summa kohdistetaan suoraan sotainvalidien viriketoiminnan laadun säilyttämiseksi ainakin vuodeksi eteenpäin, Pohjois-Savon Sotainvalidipiirin puheenjohtaja Heikki Lahtela kertoo.

Pohjois-Savon Sotainvalidipiiri pyrkii myös paikkaamaan mahdollisia kunnallisten palvelujen puutteita ja täydentämään niitä omalta osaltaan.

– Virikeohjaajan toimenkuvaan kuuluu muun muassa asiointiapu kaupassa, pankissa, lääkärin vastaanotolla, kävelyttäminen sekä ulkoilutus ja muun viriketoiminnan ohjaus. Hän voi avustaa tarvittaessa vaikka ruokailussa, Heikki Lahtela kuvailee ohjaajan työtä.

Sodissamme 1939 – 1945 pysyvästi vammautuneita ihmisiä on elossa vielä noin 2 000. Sotainvalidien keski-ikä on liki 94 vuotta. Sotainvalidien puolisot ja lesket ovat myös Veljesliiton jäseniä, heitä on vuoden 2017 lopussa noin 7 500. Pohjois-Savon piirissä on tällä hetkellä 98 sotainvalidia ja 450 puolisojäsentä.

Lisätietoa
Tarja Tikkanen, Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtaja, p. 0400 185 926
Heikki Lahtela, Pohjois-Savon Sotainvalidipiirin puheenjohtaja, p. 040 589 5701

www.sotainvalidit.fi

Sotainvalidien Veljesliitto – Krigsinvalidernas Brödraförbund ry. on sotainvalidien itsensä 18.8.1940 perustama sotavammaisten huolto-, etu- ja veljesjärjestö. Sotainvalidien tukena ympäri Suomea on liiton 18 piiriä ja yksi piiri Ruotsissa.

Veljesliitto jatkaa toimintaansa kattojärjestönä arviolta 2020-luvun puoliväliin asti. Tämä on huomioitu myös varojen käytössä: rahat käytetään etupainotteisesti sotainvalidien eläessä. Liiton lopettaessa toimintansa viimeisistä elossa olevista jäsenistä huolehtii vapaaehtoisuuteen perustuva Sotainvalidien Perinnejärjestö, joka tulevaisuudessa vastaa myös siitä, että uudet sukupolvet tietävät maan itsenäisyyttä puolustaneista nuorista miehistä ja naisista, jotka vammautuivat pysyvästi sodan johdosta mutta jatkoivat elämäänsä vammoista huolimatta.