SIJOITUSTEESIT

KPY:n sijoitusteesit

Pitkäjänteinen arvonluonti
Kehitämme omistamiamme liiketoimintoja parhaiten hyvällä ja aktiivisella, pitkäjänteisellä omistajuudella.

Ihmiset
Osaavan ja motivoituneen henkilöstön avulla saavutamme parhaat tulokset.

Yhteistyö
Omistajien, hallituksen ja johdon välinen tiivis ja toimiva yhteistyö luovat vahvan perustan yritystemme menestymiselle.

Aktiivinen kumppanuus- ja yhteistyöverkosto luo menestyksen mahdollisuuksia.

Lue lisää KPY:n sijoitusstrategiasta