KPY:N STRATEGISET TAVOITTEET 2023

KPY:n strategiset tavoitteet 2020-2023

  • Tavoitteenamme on maksaa pitkällä aikavälillä kasvavaa osuuskorkoa
  • Haemme kannattavaa kasvua nykyisistä tytäryhtiöistä
  • Kehitämme aktiivisesti omistuksiamme, arvioimme jatkuvasti niiden arvonluontivaihtoehtoja ja selvitämme toimialakohtaisten rakennemuutosten tarjoamia mahdollisuuksia
  • Uutena sijoituskohteena arvioimme sijoitusmahdollisuuden alueelliseen VC-rahastoon
  • Luomme arvoa omistustemme liiketoiminnan kehittämisen,
    osuuspääoman koron ja osuuden arvonnousun kautta