KPY maksaa osuuskorkoa 1,42 euroa osuudelta

KPY maksaa osuuskorkoa 1,42 euroa osuudelta

Osuuskunta KPY jakaa osuuskorkoa 7,8 milj. euroa

Osuuskunta KPY:n edustajisto päätti 8.5.2018 kokouksessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö jakaa viime vuodelta osuuskorkoa yhteensä 7,8 miljoona euroa, eli 1,42 euroa osuudelta.

Osuuskorko maksetaan sille osuudenomistajalle, joka on merkitty osuuskoron maksun täsmäytyspäivänä 11.5.2018 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön jäsenluetteloon. Koron maksupäivä on 23.5.2018.

Jukka Laakkonen hallitukseen

Osuuskunta KPY:n hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Hydroline Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Laakkonen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa varatuomari Tarja Tikkanen. Varapuheenjohtajaksi valittiin professori, FT, DI Anssi Lehikoinen. Hallituksen jäseninä jatkavat KTM, farmaseutti, hallitusammattilainen Jussi Holopainen, KTM Mikko Isotalo ja DI Mikko Räsänen.

– Jukka Laakkosella on vahva yrittäjätausta ja kokemusta kansainvälistymisestä sekä hyvät yhteistyöverkostot. Uskon, että Jukka vahvistaa KPY:n hallituksen osaamista ja toivotan hänet tervetulleeksi, KPY:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen sanoo.

KPY-konsernin rakenne

Osuuskunta KPY toimi emoyhteisönä konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj (omistusosuus 85 %), Voimatel Oy (100 %) ja Vetrea Terveys Oy (100 %), KPY Sijoitus Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni (100 %). KPY Sijoituksen merkittäviä osakkuusyhtiöitä ovat Technopolis Kuopio Oy (40 %) ja Ropo Capital Oy (27 %).

Osuuskunta KPY on pitkäjänteinen kuopiolainen omistaja ja sijoittaja, joka on perustettu vuonna 1883. KPY:n toiminnan tavoite on omistusten sekä omistaja-arvon tuloksellinen kehittäminen ja alueen elinvoimaisuuden edistäminen. KPY kehittää aktiivisesti omistuksiaan ja arvioi jatkuvasti niiden arvonluontivaihtoehtoja. Konsernin avaintoimintoja ovat liiketoimintalähtöiset IT-palvelut, sähkö- ja tietoverkkojen rakentaminen ja ylläpito, hoiva- ja hyvinvointipalvelut sekä kiinteistö- ja arvopaperisijoittaminen. Konsernissa työskentelee lähes 2 500 henkilöä.

Lisätietoa toimitusjohtaja Lauri Kerman, puh. 050 357 5384