KPY maksaa osuuskorkoa 1,43 euroa osuudelta

Osuuskunta KPY jakaa osuuskorkoa 7,9 milj. euroa

Osuuskunta KPY:n edustajisto päätti 9.5.2019 kokouksessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö jakaa viime vuodelta osuuskorkoa yhteensä 7,9 miljoona euroa, eli 1,43 euroa osuudelta.

Osuuskorko maksetaan sille osuudenomistajalle, joka on merkitty osuuskoron maksun täsmäytyspäivänä, 13.5.2019, Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön jäsenluetteloon. Koron maksupäivä on 22.5.2019.

Nykyinen hallitus jatkaa

Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tarja Tikkanen ja varapuheenjohtajana jatkaa Anssi Lehikoinen, lisäksi hallituksen jäseninä jatkavat Jussi HolopainenMikko IsotaloJukka Laakkonen ja Mikko Räsänen.

KPY-konsernin rakenne

Osuuskunta KPY toimi emoyhteisönä konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj (omistusosuus 85 %), Voimatel Oy (100 %) ja Vetrea Terveys Oy (100 %), KPY Sijoitus Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni (100 %). KPY Sijoituksen osakkuusyhtiö on Technopolis Kuopio Oy (40 %).

KPY on yksi Itä-Suomen suurimmista työllistäjistä ja elinkeinoelämän vaikuttajista. KPY:n omistavat noin 20 000 Osuuskunta KPY:n jäsentä, joista suurin osa asuu Kuopion alueella. Osuuskunta KPY toimii emoyhteisönä konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus Oy ja Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni. KPY Sijoituksen merkittävä osakkuusyhtiö on Technopolis Kuopio Oy. KPY-konsernissa on noin 2 600 työntekijää.

Lisätietoa toimitusjohtaja Lauri Kerman, puh. 050 357 5384 tai lauri.kerman(at)kpy.fi