KPY maksaa osuuspääoman korkoa 1,40 euroa osuudelta

KPY maksaa osuuskorkoa 1,4 euroa osuudelta

Osuuskunta KPY jakaa osuuskorkoa 7,7 milj. euroa

Osuuskunta KPY:n edustajisto päätti 12.4. kokouksessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö jakaa viime vuodelta osuuskorkoa yhteensä 7 767 342,80 euroa, eli 1,40 euroa osuudelta. Osuuskorko maksetaan sille osuudenomistajalle, joka on merkitty osuuskoron maksun täsmäytyspäivänä 14.4.2016 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön jäsenluetteloon. Koron maksupäivä on 1.6.2016.

Uusia voimia hallitukseen

Osuuskunta KPY:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Tarja Tikkanen. Varapuheenjohtajaksi valittiin DI, kauppatieteiden maisteri Mikko Isotalo. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin professori, FT, DI Anssi Lehikoinen, muina jäseninä jatkavat farmasian tohtori Tuija Keinonen ja DI Mikko Räsänen. Pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja kauppaneuvos Ossi Saksman oli ilmoittanut jo aiemmin, ettei hän ole enää käytettävissä.

KPY:n arvoanalyysi päivitetty

NAG Oy on laatinut arvoanalyysin, jonka tavoitteena on antaa ulkopuolisen tahon tekemä arvio Osuuskunta KPY:n osuuden arvosta. Arvoanalyysin mukaan KPY:n omaisuuden nettoarvo on 39,7 euroa osuudelta.
KPY:n osuuden markkinahintaan (Privanet) suhteutettu kokonaistuotto oli vuoden 2015 aikana 9,3%. Kokonaistuotto koostuu osuuden markkinahinnan noususta (1,8%) ja maksettujen osuuskorkojen tuotosta (7,5%).

Omistajat maakunnassa

Osuuskunta KPY on kuopiolainen, pitkäaikainen omistaja ja sijoittaja, jonka omistavat noin 22 200 jäsentä, joista suurin osa on pohjoissavolaisia.

Lisätietoa toimitusjohtaja Lauri Kerman, puh. 050 357 5384

Arvoanalyysi