KPY - LIIKE-ELÄMÄNVOIMA

Olemme tehneet vuosien mittaan useita yrityskauppoja ja -järjestelyitä, joissa kantavana voimana on ollut pitkäjänteisyys ja vahva maakunnallisuus.

Osuuskunta KPY -konsernin ydintoiminnot jakautuvat kahteen toisiaan tukevaan strategialinjaan:

  1. Nova-strategiaan kuuluvat KPY Nova Oy ja KPY Novapolis Oy
  2. portfoliostrategiaan kuuluvat Vetrea Terveys Oy, Voimatel Oy ja Enfo Oyj.

Lisäksi Osuuskunta KPY:llä on sekä kokonaan omistettuja hallinnointiyhtiöitä, että kokonaan omistettuja liiketoimintayhtiöitä. Näiden lisäksi Osuuskunta KPY voi omistaa kasvuyritysten vähemmistöosuuksia, ensisijaisesti kiinteistöliiketoimintaa harjoittavan KPY Novapolis Oy:n toimintaa tukevissa liiketoimintayhtiöissä.

Yhdessä kyvykkään johdon ja muiden omistajien kanssa voimme kehittää omistaja-arvoa merkittävällä tavalla.

Taloudellisten resurssien lisäksi tuemme yrityksiämme muillakin tavoilla. Meille hyvä omistajuus merkitsee lisäksi laajaa verkostoa, osaamista ja paikallista läsnäoloa.

Takana onnistuneita kauppoja

KPY-konserni on jo nyt monialainen ja omistusyritykset tuottavat myös selviä synergiaetujakin. Tulevaisuudessa KPY on entistäkin aktiivisempi ja ennakkoluulottomampi uusien kohteiden valinnassa

 

vuodesta 2000

Enfo Oyj on KPY:n pitkäaikaisin omistuskohde, 2000-luvun alussa haluttiin Enfoon luotettava omistaja, joka pystyy kehittämään yhtiön liiketoimintoja. Enfo on kehittynyt paikallisesta toimijasta pohjoismaalaiseksi IT-palveluyritykseksi, jossa yli 900 osaajaa. KPY omistaa yhtiöstä 85 %.

 

KPY ostanut vuosina 2008, 2012 ja 2014

Savon Voima Oyj etsi Voimatelille luotettavaa, pitkäjänteistä kotimaista omistajaa, joka kykenisi kehittämään yrityksen kilpailukykyä. KPY:n huomassa Voimatel on kasvanut paikallisesta sähköverkkoyhtiöstä kansalliseksi ja osin ulkomailla toimivaksi sähkö- ja tietoverkkojen sekä -järjestelmien elinkaaripalvelujen ja ratkaisujen tuottajaksi. Voimatel työllistää noin 900 ammattilaista. KPY omistaa yhtiöstä 100 %.

vuodesta 2013

Vetrea Terveys Oy:n ja Hoivakymppi Oy:n entiset omistajat hakivat kotimaista, pitkäjänteistä, mielellään alueellista omistajaa ja liiketoimintojen kehittäjää, näin KPY:n ja Vetrean tiet yhtyivät. Vetreasta onkin kehittynyt vuosien saatossa kuntoutus- ja asumispalveluiden suomalainen edelläkävijä, jossa on noin 700 työntekijää 16 paikkakunnalla. KPY omistaa yhtiöstä 100 %.

 

vuodesta 2015

Technopolis Kuopio Oy:n kohdalla myyjä oli vailla paikallista, pitkäjänteistä, luotettavaa ja  alueellisesti verkostoitunutta tahoa. KPY:n plussana oli lisäksi riittävät sijoitusresurssit ja mahdollisuus lisäsijoituksiin. Tämä oli merkittävä alueellinen järjestely, jossa KPY on kehittänyt kiinteistöä alueellisena toimijana, jolla on erinomaiset yhteydet toimitilakäyttäjiin. Nykyään yhtiön nimi on KPY Novapolis ja KPY Sijoitus Oy omistaa yhtiöstä 100 %.

 

vuodesta 2017 – helmikuuhun 2019

Enfo Oyj:n tiedonvälitysliiketoiminnan yhdistäminen joustavasti Trust Kapitalin kanssa vauhditti uuden kasvuyhtiön kehittämistä sekä vapautti Enfon voimavaroja muuhun liiketoimintaan. KPY:n omistusaikana Ropon kilpailukyky parantui oleellisesti. KPY Sijoitus Oy omisti yhtiöstä 27 %.

KPY Sijoitus myi omistamansa RopoHold Oyj:n osakkeet ruotsalaisen Adelis Equity Partner AB:n hallinnoimalle pääomasijoitusrahastolle helmikuussa 2019. KPY Sijoituksen osuus kauppahinnasta oli 36,4 milj. euroa
ja myyntivoitto 27 milj. euroa. KPY Sijoitus sai omistusaikanaan yhtiöstä pääoman palautuksia 6,6 milj. euroa.

Tutustu tarkemmin KPY:n omistuksiin tästä.