KASVA JA KEHITY KANSSAMME

KPY tekee sijoituksia suomalaisiin yrityksiin, joilla on mahdollisuus kestävään arvonluontiin. Liiketoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että yrityksellä on kyvykäs organisaatio, houkutteleva markkina-asema sekä arvonluontimahdollisuuksia vakaalla tai kasvavalla toimialalla.

Lue lisää KPY:n sijoitusstrategiasta ja sijoitusteeseistä

KPY:n sijoitusstrategia

Kasvu- ja yritysostosijoitukset

• Teemme sijoituksia suomalaisiin yrityksiin, joilla on mahdollisuus kestävään arvonluontiin. Liiketoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että yrityksellä on kyvykäs organisaatio, houkutteleva markkina-asema sekä arvonluontimahdollisuuksia vakaalla tai kasvavalla toimialalla.
• Olemme kiinnostuneita enemmistö- ja vähemmistöosuuksista yrityksissä, joiden liikevaihto on tyypillisesti yli 5 miljoonaa euroa. Omistamamme yritykset tekevät myös tätä pienempiä yritysostoja.
• Edellytämme yhtiöiltämme kohtuullisen ennustettavaa, positiivista kassavirtaa. Emme sijoita tappiollisiin, merkittävää saneerausta tai rakennejärjestelyjä vaativiin liiketoimintoihin.
• Sijoitamme pääosin vakaata ja kasvavaa osinkotuottoa jakaviin yrityksiin. Voimme toimia myös kasvuhakuisissa yrityksissä kasvun rahoittajana.
• Uskomme pitkäaikaisen omistajuuden etuihin, emmekä aseta omistuksen kestoon liittyviä tavoitteita. Emme tee lyhytnäköisiä päätöksiä ja punnitsemme aina päätöksenteossa muutkin kuin taloudelliset tekijät.

Kiinteistö- ja infrasijoitukset

• Teemme sijoituksia suomalaisiin infrastruktuuri- sekä kiinteistökohteisiin tavoiteltu sijoitusallokaatio huomioiden.
• Infrastruktuuriomistuksemme voivat olla sekä sosiaalista että teknistä infrastruktuuria. Infrastruktuurikohteissa sijoituksemme voi olla useita kymmeniä miljoonia euroja.
• Kiinteistösijoitukset teemme lähtökohtaisesti KPY Novapolis Oy-laajennuksina.

KPY:n sjoitusteesit

Sijoitusteesit määrittelevät KPY:n pitkän aikavälin strategisen tahtotilan.

Pitkäjänteinen arvonluonti
Kehitämme omistamiamme liiketoimintoja parhaiten hyvällä ja aktiivisella, pitkäjänteisellä omistajuudella.

Ihmiset
Osaavan ja motivoituneen henkilöstön avulla saavutamme parhaat tulokset.

Yhteistyö
Omistajien, hallituksen ja johdon välinen tiivis ja toimiva yhteistyö luovat vahvan perustan yritystemme menestymiselle.
Aktiivinen kumppanuus- ja yhteistyöverkosto luo menestyksen mahdollisuuksia.

Kysy lisää: KPY:n toimitusjohtaja Lauri Kerman puh. 050 357 5384 tai lauri.kerman(at)kpy.fi
tai KPY:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen puh. 0400 185 926 tai tarja.tikkanen(at)kpy.fi