KPY PITKÄJÄNTEISENÄ OMISTAJANA

KPY kehittää omistamiaan yrityksiä hyvällä ja aktiivisella, pitkäjänteisellä omistajuudella. Uskomme pitkäaikaisen omistajuuden etuihin ilman omistuksen kestoon liittyviä tavoitteita.

KPY:n erityispiirteet omistajana

• Pitkäjänteinen
KPY on omistajana kärsivällinen mutta kehittäjänä aktiivinen. Arvioimme
jatkuvasti eri vaihtoehtoja liiketoimintojen arvon kehittämiseksi.

• Luotettava ja vastuullinen
Toimimme omistustemme kehittämisessä luotettavana kumppanina läheisessä
yhteistyössä muiden omistajien, keskeisten avainhenkilöiden ja sidosryhmien
kanssa. Huomioimme päätöksenteossa muutkin kuin taloudelliset tekijät. Emme
tee lyhytnäköisiä päätöksiä, vaan vältämme riskinottoa, joka vaarantaisi
kohdeyhtiöiden tulevaisuuden.

• Uudistuva, joustava ja aktiivinen
KPY voi osallistua monenlaisiin omistusrakenteisiin ja tilanteisiin yksin tai
yhdessä kumppanien kanssa. Olemme kiinnostuneet luomaan yhtiön, omistajien
ja alueen näkökulmasta houkuttelevia yritysjärjestelyitä. Kannustamme myös
omistamiamme yhtiöitä uudistumiseen ja liiketoimintojen ennakkoluulottomaan
kehittämiseen.

• Alueellinen
KPY on kasvollinen, suomalainen omistaja ja kumppani, joka voi toimia myös
ponnahduslautana vahvaan maantieteelliseen laajentumiseen ja kasvuun sekä
harkitusti jopa kansainvälistymiseen.

Palaa etusivulle