KPY:n historia vuodesta 1883

2019

Syyskuussa KPY Sijoitus hankki omistukseensa koko Technopolis Kuopio Oy:n osakekannan. Aiemmin se omisti jo 40 %. Technopolis Kuopio Oy:n nimeksi vaihtui KPY Novapolis Oy. (www.novapolis.fi)

Helmikuussa KPY myi osuutensa Ropo Capitalista. KPY:n tytäryhtiö KPY Sijoitus myi vähemmistöomistuksensa kuopiolaisesta Ropo Capitalista yhdessä pääomistaja Sentica Partnersin kanssa. KPY:n omistusosuus oli Ropo Capitalista noin 27 prosenttia.

2017

Kesäkuussa 2017 KPY osti 12,9 prosenttia lisää Ropo Capitalin osakekannasta yhtiön perustajaosakkailta. Samassa yhteydessä Ropon toimiva johto kasvatti omistustaan 10 prosenttiin. KPY:n omistusosuus on kaupan jälkeen noin 27 prosenttia.

Helmikuussa 2017 Enfo Oyj myi Enfo Zenderin koko osakekannan kuopiolaiselle Trust Kapitalille (nykyään Ropo Capital) ja samanaikaisesti KPY Sijoitus Oy teki osakesijoituksen Trust Kapitaliin. Sijoituksella KPY hankki 15 prosentin omistusosuuden Trustista.

2015

Huhtikuussa 2015 KPY Sijoitus Oy osti 40 prosenttia Technopolis Oyj:n Kuopion liiketoiminnasta, johon kuului noin 67 000 m2 nykyaikaista toimitilaa Kuopion Savilahdessa. KPY omisti yhtiöstä 40 ja Technopolis Oyj 60 prosenttia.

2014

Huhtikuussa 2014 Osuuskunta KPY osti Savon Voima Oyj:n omistuksessa olleet loput 18 prosenttia Voimatel Oy:n osakekannasta. KPY omistaa kaupan jälkeen Voimatel Oy:n koko osakekannan (www.voimatel.fi).

2013

Lokakuussa 2013 Osuuskunta KPY:n tytäryhtiö KPY Sijoitus Oy myi kaikki omistamansa DNA Oy:n osakkeet.

2013

Huhtikuussa 2013 Osuuskunta KPY osti Vetrea Terveys Oy:n osake-enemmistön. KPY omistaa kaupan jälkeen 93,6 prosenttia yhtiön osakekannasta (www.vetrea.fi).

2012

Tammikuussa 2012 Osuuskunta KPY osti 20 prosenttia lisää Voimatel Oy:n osakkeita Savon Voima Oyj:ltä.

2010

Joulukuussa 2010 valmistui Osuuskunta KPY:n ensimmäinen kiinteistöomistuskohde Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni (www.lentokapteeni.fi).

2008

Maaliskuussa 2008 Osuuskunta KPY osti Voimatel Oy:n osake-enemmistön.

2007

Vuoden 2007 toukokuussa Osuuskunta KPY siirtyi arvo-osuusjärjestelmään. Se oli ensimmäinen suomalainen osuuskunta, joka siirtyi arvo-osuusjärjestelmään.

2006

Toukokuussa 2006 Puhelinosuuskunta KPY:stä tuli Osuuskunta KPY ja tietotekniikkapalveluyrityksen, Enfo Oyj:n (www.enfo.fi), emoyhtiö.

1990-

1990-luvun lopulla viestintäteknologia mullistui. Kännykät ja tietoliikenneverkot yleistyivät. Yhtiön nimi muutettiin vuonna 1995 Puhelinosuuskunta KPY:ksi.

1972

Vuonna 1972 Kuopion Kaapelitelevisio Oy perustettiin täydentämään puhelinpalveluja. Vuosikymmenen lopussa KPY otti käyttöön ensimmäisen tietokoneohjatun keskuksen.

1964

Vuonna 1964 Kuopioon tuli ensimmäinen kaukokeskus ja jonkun vuoden kuluttua tästä KPY:n verkon automatisointi valmistui.

1953

Vuonna 1953 siirryttiin puheluaikaan perustuvaan tariffiin.

1946

Vuonna 1946 alkoi Maaseudun puhelinyhteyksien liittäminen KPY:n toimintaan, jolloin yhtiö sai ensimmäisen oman autonsa. Vuosikymmenen puolivälissä yhtiö aloitti yleisten puhelimien rakentamisen kaupunkiin.

1920-

Puhelinliikenne kasvoi nopeasti ensimmäisen maailmansodan alla ja Suomen itsenäistyttyä myös virka- ja ulkomaanpuhelujen tarve lisääntyi. 1920-luvun alussa rakennettiin suora puhelinlinja Kuopion ja Helsingin välille. 1930-luvun nousukausi kasvatti puheluliikennettä Savossakin ja yhä useampi yksityinen hankki puhelimen kotiinsa. Vuonna 1934 yhtiön nimeksi vaihtui Kuopion Puhelinyhdistys.

1907-

Yhtiön talous pysyi vakaana vuosisadan vaihtumisen jälkeenkin. Vuosimaksujen lisäksi kaukopuheluista ryhdyttiin perimään kertamaksua vuonna 1907. Kuopion Telefooniosakeyhtiö lakkautettiin vuonna 1909 ja tilalle perustettiin Kuopion Telefoniyhdistys. Osakkeenomistajista tuli yhdistyksen jäseniä.

1883

20.10.1883 Keisarillinen Suomen Senaatti vahvisti Kuopio Telefonaktiebolag -nimisen yhtymän yhtiöjärjestyksen. Yhtiön perustajina oli pääasiassa kuopiolaisia liikemiehiä, muun muassa Gust. Ranin, Hugo Lignell ja G.J. Kiljander. Yhtiön tulojen perustana oli 120 markan vuosimaksu. Kuopiossa oli tuolloin 7 000 asukasta.