HISTORIA

KPY:llä on vahvat 140-vuotiset juuret rohkeana ja uudistuvana yhteyksien rakentajana.

Tänään rakennamme pohjaa modernille yhteiskunnalle, uudelle tavalle tehdä työtä sekä Kuopion ja koko Suomen menestykselle.

Alla on kerrottu KPY:n historia pääpiirteittäin, aina perustamisvuodesta 1883 alkaen.

KPY:n historiaa

KPY kantaa nimessään osuuskunnan syntytarinaa yhteyksien rakentajana. Tänään rakennamme pohjaa modernille yhteiskunnalle, uudelle tavalle tehdä työtä.

Kehittämällä ja kasvattamalla omistusyhtiöitämme, tuomme vahvuutta ja turvaa olemassa olevaan toimintaamme. Samalla edistämme parempaa työntekijäkokemusta, viihtyvyyttä ja pysyvyyttä. Yhdessä kasvamme kohti yritysekosysteemiä, joka tarjoaa enemmän mahdollisuuksia kohti parempaa liiketoimintaa.

Tässä mielentilassa syntyy yhteinen halu ylläpitää kasvualustaamme sekä lisätä sen elinvoimaa ja kilpailukykyä. Tahto rakentaa yhteistyötä ja uusia yhteyksiä. Into luoda jatkuvaa liike-elämänvoimaa.

 

2022

Merkittävä strateginen uudistuminen jatkuu. Konsernin visiossa ympärillämme toimii liike-elämän ekosysteemi, joka on yksi Suomen tunnetuimmista menestyjien kasvuympäristöistä.

Ydintoimintomme jakautuvat kahteen toisiaan tukevaan strategiaan, KPY Momentum-strategiaan ja KPY Nova-strategiaan.

Kesäkuussa KPY ja elämänturvayhtiö LähiTapiola tulivat ympäristöystävällisiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja toimittavan Gebwell Oy:n vähemmistöomistajiksi yhteensä 34 prosentin omistusosuudella. Gebwell oli KPY:n toinen Momentum-strategian mukainen vähemmistöomistus. Järjestelyn tavoitteena on pitkäjänteinen omistajuus, jolla tuetaan Gebwellin kehittämistä ja kasvua.

Huhtikuussa teimme ensimmäisen Momentum-strategian mukaisen vähemmistösijoituksen: KPY on Osuma Henkilöstöpalvelut Oy:n vähemmistöomistaja vajaan 30 prosentin omistajuudella. Tähtäimessä on pitkäaikainen kumppanuus ilman ennakkoon määritettyä exit-tavoitetta.

 

2021

Vuonna 2020 käynnistynyt strategiauudistuksen syventäminen jatkui vuonna 2021.

Uusi strategiamme korostaa kumppanuuksia ja vastuullisuutta sekä kehitämme ja kasvatamme omistusyhtiöitämme.

Olemme tulevaisuudessa avoin myös vähemmistöomistuksille. Erityisesti meitä kiinnostavat Itä-Suomeen kytköksissä olevat perheomisteiset ja yrittäjävetoiset yhtiöt, jotka hakevat rinnalleen luotettavaa ja aktiivisista kumppania yhtiön kasvuun ja kehittämiseen.

Osuuskunta KPY myi joulukuussa Vetrea Terveys Oy:n koko osakekannan Mehiläiselle.

Lokakuussa uutisoimme, että selvitämme mahdollisuutta listautua Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle.

Toteutuessaan listautuminen edistäisi strategista uudistumistamme sekä mahdollistaisi osuuksien vaihdannan ja lisäsi myös arvostuksen läpinäkyvyyttä.

Päivitys 27.2.2023:
Osuuskunta KPY (”KPY”) on aiemmin tiedottanut selvittävänsä mahdollisuutta listautua Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”). KPY:n hallitus on linjannut 23.2.2023, ettei suunnitellun listautumisen ajankohta ole kuluvan vuoden 2023 aikana.

Lue koko uutinen osoitteessa: KPY päivittää tietoja suunnitellun First North -listautumisen aikataulusta

 

2020

Vuonna 2020 uudistimme strategiamme.

Osuuskunnan ydintoiminnot jakautuivat kahteen toisiaan tukevaan strategialinjaan, portfoliostrategiaan ja Nova-strategiaan, joiden kautta toteutamme konsernimme kattomissiota, eli toimimme omistusten sekä omistaja-arvon tuloksellisena kehittäjänä sekä alueen elinvoimaisuuden edistäjänä.

2019

Syyskuussa KPY Sijoitus hankki omistukseensa koko Technopolis Kuopio Oy:n osakekannan. Aiemmin KPY:n omistusosuus yhtiöstä oli 40 prosenttia. Technopolis Kuopio Oy:n nimeksi vaihtui KPY Novapolis Oy.

Helmikuussa KPY myi osuutensa Ropo Capitalista. KPY:n tytäryhtiö KPY Sijoitus myi vähemmistöomistuksensa kuopiolaisesta Ropo Capitalista yhdessä pääomistaja Sentica Partnersin kanssa. KPY:n omistusosuus oli Ropo Capitalista noin 27 prosenttia.

2017

Kesäkuussa 2017 KPY osti 12,9 prosenttia lisää Ropo Capitalin osakekannasta yhtiön perustajaosakkailta. Samassa yhteydessä Ropon toimiva johto kasvatti omistustaan 10 prosenttiin. KPY:n omistusosuus on kaupan jälkeen noin 27 prosenttia.

Helmikuussa 2017 Enfo Oyj myi Enfo Zenderin koko osakekannan kuopiolaiselle Trust Kapitalille (Ropo Capital) ja samanaikaisesti KPY Sijoitus Oy teki osakesijoituksen Trust Kapitaliin. Sijoituksella KPY hankki 15 prosentin omistusosuuden Trustista.

2015

Huhtikuussa 2015 KPY Sijoitus Oy osti 40 prosenttia Technopolis Oyj:n Kuopion liiketoiminnasta, johon kuului noin 67 000 m2 nykyaikaista toimitilaa Kuopion Savilahdessa. KPY omisti yhtiöstä 40 ja Technopolis Oyj 60 prosenttia.

2014

Huhtikuussa 2014 Osuuskunta KPY osti Savon Voima Oyj:n omistuksessa olleet loput 18 prosenttia Voimatel Oy:n osakekannasta. KPY omistaa kaupan jälkeen Voimatel Oy:n koko osakekannan.

 

2013

Huhtikuussa 2013 Osuuskunta KPY osti Vetrea Terveys Oy:n osake-enemmistön. KPY omistaa kaupan jälkeen 100 prosenttia yhtiön osakekannasta.

Lokakuussa 2013 Osuuskunta KPY:n tytäryhtiö KPY Sijoitus Oy myi kaikki omistamansa DNA Oy:n osakkeet.

Lokakuussa 2013 Osuuskunta KPY juhli 130-vuotistaivaltaan.
Juhlavuoden kunniaksi tehtiin yhteistyöelokuva (Osuuskunta KPY, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo KUHMU ja Media-Vesa Ky) puhelimen historiasta Pohjois-Savossa.

Elokuva perustuu KPY-Sopivasti savolainen 130 vuotta-juhlanäyttelyyn Kuopion museossa, jossa vieraili noin 8 500 kävijää.

Elokuvan avulla näyttely säilyy verkkonäyttelynä. Kiinnostava dokumentti toimii myös opetusmateriaalina.

Katso elokuva tästä linkistä.

(laita äänet päälle)

2011

Joulukuussa 2011 Osuuskunta KPY osti 20 prosenttia lisää Voimatel Oy:n osakkeita Savon Voima Oyj:ltä.

2010

Joulukuussa 2010 valmistui Osuuskunta KPY:n ensimmäinen kiinteistöomistuskohde Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni.

2008

Maaliskuussa 2008 Osuuskunta KPY osti Voimatel Oy:n osake-enemmistön.

2007

Kesäkuussa KPY:n puhelin- ja teleliiketoiminnat siirtyivät DNA Oy:lle.

Vuoden 2007 toukokuussa Osuuskunta KPY siirtyi arvo-osuusjärjestelmään. Se oli ensimmäinen suomalainen osuuskunta, joka siirtyi arvo-osuusjärjestelmään.

2006

Kesäkuussa 2006 Puhelinosuuskunta KPY:stä tuli Osuuskunta KPY ja tietotekniikkapalveluyrityksen, Enfo Oyj:n, emoyhtiö.

1990-luku

Yhtiön nimi muutettiin kesäkuussa 1994 Puhelinosuuskunta KPY:ksi. 1990-luvun lopulla viestintäteknologia mullistui. Kännykät ja tietoliikenneverkot yleistyivät.

1930-luku

Vuonna 1935 yhtiön nimeksi vaihtui Kuopion Puhelinyhdistys.

1920-luku

Puhelinliikenne kasvoi nopeasti ensimmäisen maailmansodan alla ja Suomen itsenäistyttyä myös virka- ja ulkomaanpuhelujen tarve lisääntyi. 1920-luvun alussa rakennettiin suora puhelinlinja Kuopion ja Helsingin välille. 1930-luvun nousukausi kasvatti puheluliikennettä Savossakin ja yhä useampi yksityinen hankki puhelimen kotiinsa.

1910-luku

Yhtiön talous pysyi vakaana vuosisadan vaihtumisen jälkeenkin. Kuopion Telefooniosakeyhtiö lakkautettiin vuonna 1909 ja tilalle perustettiin Kuopion Telefoniyhdistys. Osakkeenomistajista tuli yhdistyksen jäseniä.

20.10.1883

Keisarillinen Suomen Senaatti vahvisti Kuopio Telefonaktiebolag -nimisen yhtymän yhtiöjärjestyksen. Yhtiön perustajina oli pääasiassa kuopiolaisia liikemiehiä, muun muassa Gust. Ranin, Hugo Lignell ja G.J. Kiljander. Yhtiön tulojen perustana oli 120 markan vuosimaksu. Kuopiossa oli tuolloin 7 000 asukasta.