Sijoittaja- ja
omistajainfo

KPY on taloudellisesti kiinnostava sijoituskohde. Sijoittajalupauksemme ytimessä ovat kehittyvä omistaja-arvo sekä kilpailukykyinen osuuskorko

 

Osuuskunta KPY

Hallinnointikoodi sekä palkka- ja palkkioselvitys

KPY:n hallinnointikoodi

Osuuskunta KPY:n hallinnointikoodi avaa KPY:n hallinnointijärjestelmän keskeisiä periaatteita.

KPY:n hallinnointikoodin tavoite on avoimuuden, läpinäkyvyyden ja hyvän hallintotavan edistäminen.

Tutustu KPY:n hallinnointikoodiin sekä palkka- ja palkkioselvitykseseen:

Osuuskunta KPY hallinnointikoodi, päivitetty 31.8.2021

KPY-konsernin palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2020

Omistajapolitiikka

KPY:n omistajapolitiikka

Osuuskunta KPY:n edustajisto hyväksyi 17.12.2020 pitämässään kokouksessaan Osuuskunta KPY:n päivitetyn omistajapolitiikan, jossa kerrotaan yhtiön ydintoiminnoista, toiminnan tavoitteista ja tuloksen jakamisesta osuuksien omistajille, esitellään yhtiön arvot sekä yhteiskuntavastuun periaatteet, ja sijoitusstrategia.

Toiminnan tavoitteet ja tuloksen jakaminen osuuksien omistajille

Osuuskunta KPY:n toiminnan ytimessä on jatkuva ja kestävä arvonnousu toimimalla Itä-Suomen johtavana pitkäaikaisena omistajana, liiketoimintojen kehittäjänä ja alueen elinvoimaosuuden edistäjänä. KPY-konsernin kattomissiona on olla elinvoiman ja liike-elämän kiihdyttäjä.

Osuuskunta KPY:n tavoitteena on olla kotimarkkinansa kärkiyritysten halutuin kumppani, jonka kautta pääsee käsiksi kiinnostaviin sijoituskohteisiin, jotka muuten eivät ole tarjolla. Osuuskunta KPY kehittää ja kasvattaa omistusyhtiöidensä liiketoimintaa aktiivisesti, hakee synergiaetuja ja rakentaa yhteistyötä sekä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tavoitteena on, että Osuuskunta KPY jakaa osuuskorkoa kestävästi ja omistusyritystensä kilpailukyvyn säilyttäen. KPY tähtää kehittyvään omistaja-arvoon ja siihen, että Osuuskunta KPY:n jakama osuuspääoman korko on kilpailukykyinen.

Lue lisää tästä linkistä: Osuuskunta KPY:n omistajapolitiikka (päivitetty 12/2020)

Edustajiston kokous

KPY:n edustajiston kokoukset

KPY:n edustajisto kokoontuu vuoden aikana 3-5 kertaa.

Seuraava edustajiston kokous pidetään syksyllä 2021.

Edustajiston tehtäviä ovat muun muassa edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta sekä osuuskunnan hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.

Lisäksi edustajisto päättää asioista, jotka koskevat liiketoiminnan merkittävää supistamista tai laajentamista taikka yritysmuodon ja -rakenteen olennaista muuttamista, päättää hallitukselle annettavista ohjeista asioissa, jotka ovat periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia, sekä käsittelee hallituksen selostukset osuuskunnan liiketoiminnan suuntaamiseksi tehdyistä suunnitelmista ja rahoitusnäkymistä.

Lisätietoa: KPY:n edustajiston puheenjohtaja Pekka Kantanen, puh. 044 355 8998, sähköposti pekka(at)kantanen.net.

Tutustu KPY:n edustajistoon.

Osakas- tai muut sopimukset

Osakassopimukset

Osuuskunta KPY:llä ei ole tiedossa yhtään tehtyä osakas- tai muuta osuuksien omistamiseen liittyvää sopimusta tai selvitystä.

KPY-konsernin tilinpäätöslukuja 2020

Vuosi 2020 oli KPY-konsernille strategisen uudistumisen vuosi, johon koronapandemia loi merkittävää haasteellisuutta.

Konsernin yhtiöissä toteutetuilla nopeilla toimenpiteillä koronan taloudelliset vaikutukset jäivät ennakoitua pienemmäksi.

Osuuskunta KPY-konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 15,5 % ollen 328,2 milj. euroa. Liikevoitto parani myös selkeästi edellisvuodesta ollen 5,2 milj. euroa (-6,4 milj. euroa).

Konsernin liikevaihdon ja liikevoiton parantumiseen vaikuttivat keskeisesti KPY Novapolis, joka koronasta huolimatta teki tavoitteiden mukaisen tuloksen, sekä merkittävän tuloskäänteen tehnyt Voimatel.

Lataa tilinpäätöstiedote tästä

Sijoittajalle

Sijoituksen verran parempi

Tavoitteemme on kestävä arvonnousu, jota mittaamme omistustemme kokonaistuoton kehityksellä. Sijoittajalle tämä tarkoittaa tuottoa kilpailukykyisen osuuskoron muodossa.

Lue lisää

Omistajalle

Onnittelut, omistat paikallista hyvää

KPY:llä on juuret syvällä alueemme kehittämisessä. Osuutemme ovat arvokasta ja tuottavaa omaisuutta. Kun pidät sijoituksesi itäsuomalaisessa omistuksessa, siirrät hyvää yhteisen alueemme jälkipolville.

Lue lisää

Yhteydenotto

Ota yhteyttä

KPY:n konserninhallinnon yhteystiedot

Osuuskunta KPY:n osuuksien osto

Maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9-12
Puhelin: 044 369 7812, info(at)kpy.fi

Osuuskunta KPY

Viestikatu 7 A, 70600 Kuopio
Puh. vaihde 017 369 7800
Omistajapalvelu puh. 0800 393 005

Yhteydenottolomake

Oheisella lomakkeella saat suoran yhteyden meihin. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian.

HUOM! Alla olevan lomakkeen kautta ei voi tehdä arvo-osuustilien osoitteen muutoksia tai tilinumeromuutoksia. Muuttuneet osoitetiedot on ilmoitettava suoraan arvo-osuustilinhoitajayhteisölle.

Yhteydenottolomake

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.