Sijoittaja- ja
omistajainfo

Osuuskunta KPY

Hallinnointikoodi sekä palkka- ja palkkioselvitys

KPY:n hallinnointikoodi

Osuuskunta KPY:n hallinnointikoodi avaa KPY:n hallinnointijärjestelmän keskeisiä periaatteita.

KPY:n hallinnointikoodin tavoite on avoimuuden, läpinäkyvyyden ja hyvän hallintotavan edistäminen.

Tutustu KPY:n hallinnointikoodiin sekä palkka- ja palkkioselvitykseseen:

Osuuskunta KPY hallinnointikoodi, päivitetty 28.6.2023

Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2022

Omistajapolitiikka

KPY:n omistajapolitiikka

Osuuskunta KPY:n edustajisto hyväksyi 26.10.2021 pitämässään kokouksessaan Osuuskunta KPY:n päivitetyn omistajapolitiikan, jossa kerrotaan yhtiön ydintoiminnoista, toiminnan tavoitteista ja tuloksen jakamisesta osuuksien omistajille, esitellään yhtiön arvot sekä yhteiskuntavastuun periaatteet, ja sijoitusstrategia.

Toiminnan tavoitteet ja tuloksen jakaminen osuuksien omistajille

Koko KPY-konsernin toimintaa ohjaavat yhteiset arvomme omistautuminen, yhteisöllisyys ja rohkeus. Ne ohjaavat valintojamme sekä strategian että arjen työskentelyn tasolla. Uudistuva KPY tarjoaa kiteytetysti liike-elämänvoimaa – olemme elinvoiman ja liike-elämän kiihdyttäjä. Rakennamme yhteistyötä ja uusia yhteyksiä sekä kehitämme ja kasvatamme omistusyhtiöitämme.

Visiossamme KPY:n ympärillä toimii liike-elämän ekosysteemi, joka on yksi Suomen tunnetuimmista menestyjien kasvuympäristöistä.

KPY linjaa tavoitteekseen kehittyvän omistaja-arvon ja kilpailukykyisen osuuskoron. Jaamme omistajille osuuskorkoa kestävästi ja omistusyrityksien kilpailukyvyn säilyttäen. Sijoittamisen ytimessä on jatkuva ja kestävä arvonnousu. Sitä mittaamme omistusten kokonaistuoton kehityksellä, jossa huomioidaan sekä voitonjako että nettoarvon kasvu.

Lue lisää tästä linkistä: Osuuskunta KPY:n omistajapolitiikka (päivitetty 26.10.2021)

 

Edustajiston kokous

KPY:n edustajiston kokoukset

KPY:n edustajisto kokoontuu vuoden aikana 1-3 kertaa.

Edustajiston tehtäviä ovat muun muassa edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta sekä osuuskunnan hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.

Lisäksi edustajisto päättää asioista, jotka koskevat liiketoiminnan merkittävää supistamista tai laajentamista taikka yritysmuodon ja -rakenteen olennaista muuttamista, päättää hallitukselle annettavista ohjeista asioissa, jotka ovat periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia, sekä käsittelee hallituksen selostukset osuuskunnan liiketoiminnan suuntaamiseksi tehdyistä suunnitelmista ja rahoitusnäkymistä.

Lisätietoa: KPY:n edustajiston puheenjohtaja Antti Haapakorva puh. 044 056 7444, sähköposti antti.haapakorva@talentree.fi.

Tutustu KPY:n edustajistoon.

Osakas- tai muut sopimukset

Osakassopimukset

Osuuskunta KPY:llä ei ole tiedossa yhtään tehtyä osakas- tai muuta osuuksien omistamiseen liittyvää sopimusta tai selvitystä.

KPY-konsernin puolivuosikatsauksen 2023 lukuja

KPY-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023: KPY Novapoliksen alkuvuosi sujui vahvasti, Voimatelin ja Enfon kannattavuudessa edelleen parannettavaa

KPY-konsernin alkuvuoden 2023 liikevaihto kasvoi 11,5 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 119,1 (106,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden Voimatelissa ja KPY Novapoliksessa. Enfon euromääräinen liikevaihto kokonaisuudessaan hieman supistui. Liikevaihdon supistuminen johtui Ruotsin kruunun kurssin heikentymisestä vertailuvuoteen nähden. Enfon liikevaihto katsauskaudella oli 50,6 (52,1) miljoonaa euroa, Voimatelin liikevaihto 55,9 (43,4) miljoonaa euroa ja KPY Novapoliksen liikevaihto 13,6 (12,3) miljoonaa euroa.

KPY-konsernin liiketulos vuoden alkupuoliskolla oli -1,5 (-3,4) miljoonaa euroa. Enfon liiketulos katsauskaudella oli -2,3 (-1,0) miljoonaa euroa. Tästä Epicalin eli konsultointiliiketoiminnan osuus oli -2,8 miljoonaa euroa ja IT-palveluliiketoiminnan osuus 0,5 miljoonaa euroa.

Voimatel onnistui parantamaan liiketulosta edellisvuodesta. Yhtiön liiketulos oli vuoden alkupuoliskolla -2,5 (-4,6) miljoonaa euroa.

KPY Novapolis -konsernin liiketulos 5,2 (4,3) miljoonaa euroa parantui vertailukauteen nähden. Yhtiön liikevaihto kasvoi kustannusrakenteen pysyessä linjassa vertailukauden kanssa.

KPY-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023 (pdf)


Lisätietoja: talousjohtaja Jenni Ahava, puh. 040 563 6183, jenni.ahava(at)kpy.fi

Sijoittajalle

Sijoituksen verran parempi

Tavoitteemme on kestävä arvonnousu, jota mittaamme omistustemme kokonaistuoton kehityksellä. Sijoittajalle tämä tarkoittaa tuottoa kilpailukykyisen osuuskoron muodossa.

Lue lisää

Omistajalle

Onnittelut, omistat paikallista hyvää

KPY:llä on juuret syvällä alueemme kehittämisessä. Osuutemme ovat arvokasta ja tuottavaa omaisuutta. Kun pidät sijoituksesi itäsuomalaisessa omistuksessa, siirrät hyvää yhteisen alueemme jälkipolville.

Lue lisää

Yhteydenotto

Ota yhteyttä

KPY:n konserninhallinnon yhteystiedot

Osuuskunta KPY

Viestikatu 7 A, 70600 Kuopio
Puh. vaihde 017 369 7800
Avoinna maanantaista torstaihin kello 9-15.

 

 

Yhteydenottolomake

Oheisella lomakkeella saat suoran yhteyden meihin. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian.

HUOM! Alla olevan lomakkeen kautta ei voi tehdä arvo-osuustilien osoitteen muutoksia tai tilinumeromuutoksia. Muuttuneet osoitetiedot on ilmoitettava suoraan arvo-osuustilinhoitajayhteisölle.

Yhteydenottolomake

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.