Tapa toimia

Liiketoimintaperiaatteet

Liiketoimintaperiaatteemme perustuvat arvoihimme ja ne ohjaavat tekemistämme.

Osuuskunta KPY

Omistautuminen – omistautuminen tekee omistamisesta arvokasta

Kehitämme ja kasvatamme yhtiöidemme liiketoimintaa aktiivisesti. Vauhditamme entistä laajemman yritysjoukon kasvua, sillä olemme myös kasvuyhtiöiden aktiivinen vähemmistöomistaja ja kehittäjä.

 

Yhteisöllisyys – olemme yhteyksien rakentaja ja tavoitteenamme on alueemme elinvoima

KPY:llä on juuret syvällä alueemme kehittämisessä. Olemme yhteyksien rakentaja ja tavoitteenamme on alueemme elinvoima. Haemme synergisiä etuja  ja saatamme yhteen osaajat, yritykset ja yhteisöt.

 

 

 

Rohkeus – hyviä päätöksiä, uusia alkuja

Etsimme uusia mahdollisuuksia ja uskallamme tarttua tilaisuuteen. Voimme tehdä myös korkeamman riskitason kasvuyrityssijoituksia, jos näemme niissä strategista hyötyä. Uskallamme myös luopua, kun on sen aika.

 

 

 

KPY – liike-elämänvoimaa

Olemme elinvoiman ja liike-elämän kiihdyttäjä, joka rakentaa yhteistyötä ja uusia yhteyksiä sekä kehittää ja kasvattaa omistusyhtiöitään.

Käymme parhaillaan läpi merkittävää strategista uudistumista. Konsernin visiossa ympärillämme toimii liike-elämän ekosysteemi, joka on yksi Suomen tunnetuimmista menestyjien kasvuympäristöistä. Ydintoimintomme jakautuvat kahteen toisiaan tukevaan strategiaan, Momentum-strategiaan ja Nova-strategiaan.

Momentum-strategiassa olemme sitoutuneita nykyisten omistusyhtiöidemme kannattavan kasvun kehittämiseen. Osana strategiaa avaudumme lisäksi kasvu- ja arvoyhtiöiden vähemmistöomistajaksi. Tavoitteenamme on sijoittaa lähivuosina muun muassa perhe- tai yrittäjätaustaisiin, jo liiketoiminnan alkuvaiheen ohittaneisiin yhtiöihin, joilla on uskottava näkymä kasvulle ja omistaja-arvon kehittymiselle.

Nova-strategiassa keskitymme ekosysteemien rakentamiseen erityisesti yhteisöllisessä ja joustavassa työ- ja opiskeluympäristö Novapoliksessa. Tavoitteenamme on luoda Novapoliksesta modernin työpäiväkokemuksen edelläkävijä ja yhteisö, johon osaajat haluavat liittyä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi investoimme merkittävästi hybridityön mahdollistaviin työympäristöihin ja palveluihin.

Momentum ja Nova-strategioilla on vahva keskinäinen synergia liike-elämänvoiman vauhdittajana. Molemmat luovat omalla toiminnallaan lisäarvoa toisilleen.

Missio

Olemme elinvoiman ja liike-elämän kiihdyttäjä. Rakennamme yhteistyötä ja uusia yhteyksiä sekä kehitämme ja kasvatamme omistusyhtiöitämme.

Visio 2026

KPY:n ympärillä toimii liike-elämän ekosysteemi, joka on myös yksi Suomen tunnetuimmista menestyjien kasvuympäristöistä.

Arvot

Omistautuminen:
Pitkäjänteisyys, kehittäminen, kehittyminen, kasvu, auttaminen, välittäminen, kestävyys, luottamus

Yhteisöllisyys:
Yhteistyö, heimo, verkostot, paikallisuus, elinvoima, avoimuus, ystävällisyys

Rohkeus:
Suunnannäyttäminen, tulevaisuus, rehellisyys, ketteryys, päätöksentekokyky, liike