KPY:N TAPA TOIMIA

Hyvinvointia omistajille, elinvoimaa maakuntaan

KPY on kuopiolainen, pitkäjänteinen sijoittaja ja omistaja sekä omistamiensa yhtiöiden aktiivinen kehittäjä.
KPY:n toiminnan tarkoitus on omistusten ja omistaja-arvon tuloksellinen kehittäminen ja alueen elinvoimaisuuden edistäminen.
Yhtiön virallinen nimi on Osuuskunta KPY, jonka omistavat noin 20 000 jäsentä.

KPY:n arvot

Pitkäjänteinen, luotettava ja vastuullinen tuloksentekijä

Kehitämme omistamiemme yhtiöiden liiketoimintaa ja omistaja-arvoa pitkäjänteisesti.
Toimimme omistustemme kehittämisessä luotettavana kumppanina läheisessä yhteistyössä muiden omistajien,
keskeisten avainhenkilöiden ja sidosryhmien kanssa.

Osaava omistaja ja kumppani

Olemme hyvä omistaja sekä kumppani ja tuemme yhtiöitämme kannattavassa kasvussa.
Panostamme laadukkaaseen hallitustyöskentelyyn ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen erityisesti ylimmän johdon osalta.

Uudistuva ja aktiivinen

Ennakoimme aktiivisesti markkinoilla tai muussa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja toimimme määrätietoisesti mutta joustavasti.
Kannustamme omistamiamme yhtiöitä liiketoimintojen ennakkoluulottomaan kehittämiseen.

Alueellinen

Olemme merkittävä itäsuomalainen toimija ja vaikuttaja suoraan sekä verkostojemme kautta.
Luomme toiminnallemme arvoa ja hyvinvointia omistajillemme sekä elinvoimaa Itä-Suomeen.

KPY:n missio ja visio

KPY:n toiminnan tarkoitus

Omistusten sekä omistaja-arvon tuloksellinen kehittäminen ja alueen elinvoimaisuuden edistäminen.

KPY:n visio

KPY on Itä-Suomen luotetuin omistaja ja liiketoimintojen kehittäjä.

KPY:n strategia

KPY:n strategiset tavoitteet 2020–2023
  • Tavoitteenamme on maksaa pitkällä aikavälillä kasvavaa osuuskorkoa
  • Haemme kannattavaa kasvua nykyisistä tytäryhtiöistä
  • Kehitämme aktiivisesti omistuksiamme, arvioimme jatkuvasti niiden arvonluontivaihtoehtoja ja selvitämme toimialakohtaisten rakennemuutosten tarjoamia mahdollisuuksia
  • Uutena sijoituskohteena arvioimme sijoitusmahdollisuuden alueelliseen VC-rahastoon
  • Luomme arvoa omistustemme liiketoiminnan kehittämisen,
    osuuspääoman koron ja osuuden arvonnousun kautta

Tilintarkastaja

Osuuskunta KPY:n ja KPY Sijoitus Oy:n tilintarkastaja on
PricewaterhouseCoopers Oy -tilintarkastusyhteisö, vastuunalaisena
tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.