Vastuullisuus

Osuuskunta KPY

Yhteiskuntavastuun periaatteet

Omistajana edellytämme omistusyhtiöltämme ja muilta sijoituskohteiltamme lainsäädännön ja muiden säädösten ja eettisten periaatteiden noudattamista. Vaikutamme siihen, että sijoituskohteissamme noudatetaan vastuullisuuden periaatteita.

Ohjaamme sijoituskohteitamme huomiomaan omassa toiminnassaan ympäristöä, sosiaalisia vaikutuksia ja hyvää hallintotapaa koskevat näkökulmat. Havaitessamme puutteita vastuullisuuden periaatteiden noudattamisessa pyrimme omistajana käytettävissä olevilla keinoillamme edistämään korjaavien toimien käynnistämistä.

Osuuskunta KPY:n edustajiston, hallituksen ja henkilöstön toimintatavat ja toiminnot perustuvat voimassa olevalle lainsäädännölle ja muille säädöksille, hyvälle yritysetiikalle sekä vastuullisuudelle.

Toimimme yhteistyökumppaneidemme kanssa samojen periaatteiden mukaisesti. Toimimme avoimesti ja ennakkoluulottomasti sidosryhmiemme kanssa.

Olemme Itä-Suomeen sitoutunut monialakonserni. Omalla toiminnallamme ja omistusyhtiöidemme kautta luomme elinvoimaa ympärillemme. Sijoittamalla KPY:hyn mahdollistat Itä-Suomen kasvua ja kehitystä.

Lue lisää linkistä: Osuuskunta KPY:n omistajapolitiikka (päivitetty 10/2021)