KPY:n arvot

KPY:n arvot:

Pitkäjänteinen, luotettava ja vastuullinen tuloksentekijä: Kehitämme omistamiemme yhtiöiden liiketoimintaa ja omistaja-arvoa pitkäjänteisesti. Olemme luotettava kumppani ja vastuullinen toimija.

Osaava: Olemme hyvä omistaja ja tuemme yhtiöitämme kannattavassa kasvussa. Panostamme henkilöstömme osaamiseen.

Uudistuva: Ennakoimme markkinoilla tai muussa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja toimimme määrätietoisesti sekä joustavasti. Kannustamme uudenlaiseen ajatteluun.

Alueellinen: Olemme merkittävä itäsuomalainen toimija ja vaikuttaja suoraan sekä verkostojemme kautta. Luomme toiminnallemme arvoa ja hyvinvointia omistajillemme sekä elinvoimaa Itä-Suomeen.