KPY:n edustajisto 2017-2019

KPY:llä on noin 20 000 jäsentä. Sen vuoksi jäsenten päättämisoikeutta käyttää osuuskunnan jäsenten kokouksen sijasta jäsenten valitsema edustajisto. Edustajisto on KPY:n ylin päättävä elin, jonka kautta jäsenet osallistuvat osuuskunnan ohjaukseen ja valvontaan. KPY:n edustajistoon kuuluu kolmekymmentä edustajaa.

"Edustajisto päättää yhtiön ”isoista asioista”. Edustajisto kokoontuu pari kertaa vuodessa käsittelemään lakisääteiset ja yhteisösääntöjen määräämät kokousasiat sekä pohtimaan ja omalta osaltaan hyväksymään KPY:n strategian.  Edustajiston rooli on ollut merkittävä KPY:n rakennemuutoksessa ja maakunnallisen painoarvon sekä omistaja-arvon kasvattamisessa", edustajiston puheenjohtaja Pekka Kantanen.
Edustajiston puheenjohtajisto osallistuu KPY:n hallituksen kokouksiin.

Tänä vuonna on edustajiston vaali. Vaaliaika 6.-20.11.2019 Huom! Vaaliaikaa on pidennetty postilakon takia ke 11.12.2019 saakka. Lue lisää tämän linkin kautta.

Edustajiston muut jäsenet:

KPY:n edustajisto Aleksi Eskelinen

Aleksi Eskelinen,
omistaa 200 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Mauri Hiltunen

Mauri Hiltunen,
omistaa 1 400 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Hannu Isotalo

Hannu Isotalo,
omistaa 31 400 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Sirpa Karppi

Sirpa Karppi,
omistaa 100 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Kalle Keinänen

Kalle Keinänen,
omistaa 100 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Matti Keski-Nisula

Matti Keski-Nisula,
omistaa 100 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Liisa Kiianlinna

Liisa Kiianlinna,
omistaa 100 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Antti Kivelä

Antti Kivelä,
omistaa 10 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Ritva Lampainen

Ritva Lampainen,
omistaa 100 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Jaakko Leskinen

Jaakko Leskinen,
omistaa 400 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Pirkko Liisa Piironen

Pirkko Liisa Piironen, 
omistaa 200 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Markku Miettinen

Markku Miettinen,
omistaa 700 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Hannu Palsola

Hannu Palsola,
omistaa 100 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Matti Pietikäinen

Matti Pietikäinen,
omistaa 100 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Jukka Pulkkinen

Jukka Pulkkinen,
omistaa 280 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Leena Pulkkinen

Leena Pulkkinen,
omistaa 100 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Minna Reijonen

Minna Reijonen,
omistaa 300 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Neeta Röppänen

Neeta Röppänen,
omistaa 50 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Tuomo Snellman

Tuomo Snellman,
omistaa 200 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Liisa Tanskanen

Liisa Tanskanen,
omistaa 100 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Antti Tapaninaho

Antti Tapaninaho,
omistaa 100 kpk KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Pekka Tiihonen

Pekka Tiihonen,
omistaa 100 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Eero Wetzell

Eero Wetzell,
omistaa 200 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Erkki Virtanen

Erkki Virtanen,
omistaa 100 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Martti Väänänen

Martti Väänänen,
omistaa 300 kpl KPY:n osuuksia.

KPY:n edustajisto Pekka Väänänen

Pekka Väänänen,
omistaa 100 kpl KPY:n osuuksia.


KPY:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

KPY:llä on edustajiston alaisuudessa toimiva nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. 

Valiokunnan tehtävänä on valmistella edustajiston kokoukselle hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valintaan sekä edustajien, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.

Valiokunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on osuuskunnan tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus, ja valmistella tätä varten edustajiston varsinaiselle kokoukselle hyvin perustellut hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta:
Pekka Kantanen, puheenjohtaja. 
Jäsenet: Erkki Ryynänen, Markku Söderström, Tuula Väätäinen ja Tarja Tikkanen.