KPY:n strategiset tavoitteet 2023

KPY:n strategiset tavoitteet 2019-2023

• Tavoitteenamme on maksaa pitkällä aikavälillä kasvavaa osuuskorkoa.
• Haemme kannattavaa kasvua nykyisistä tytäryhtiöistä ja niiden kanssa
synergisistä toimialoista.
• Kehitämme aktiivisesti omistuksiamme ja arvioimme jatkuvasti niiden
arvonluontivaihtoehtoja.
• Arvioimme uusia sijoituskohteita ja harkitsemme laajentumista uusille
toimialoille yksin tai kumppanien kanssa.
• Luomme arvoa omistustemme liiketoiminnan kehittämisen, osuuspääoman
koron ja osuuden arvonnousun kautta.