KPY:n tytäryhtiö Vetrea neuvottelee Neuronin kuntoutusliiketoiminnan ostosta

Osuuskunta KPY:n tytäryhtiö Vetrea Terveys Oy neuvottelee Aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö Neuronin kuntoutusliiketoiminnan ostosta

KPY:n omistama sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoava suomalainen Vetrea Terveys Oy ja Neuron käyvät parhaillaan neuvotteluja Neuronin kuntoutustoiminnan kaupasta. Tavoitteena on saattaa mahdollinen kauppa päätökseen ripeässä tahdissa niin, että ratkaisuun päästään elokuun loppuun mennessä. Kaikkien osapuolten toivomus on, että neuvottelijat saavat työrauhan ja tilanne rauhoitetaan neuvottelujen ajaksi.

Vetrea perustelee kiinnostustaan Neuronia kohtaan omalla Vetrea ELO-konseptillaan, jossa vammautuneita, eri elämäntilanteissa olevia henkilöitä kuntoutetaan ja autetaan uuden elämän alkuun.

– Neuronin kuntoutuspalvelut täydentäisivät erinomaisesti Vetrean palvelukokonaisuutta, Vetrea Terveys Oy:n toimitusjohtaja Laura Airaksinen sanoo.

Yrityskaupan toteutuessa Neuron toisi Vetrealle sekä erityisosaamista että laajempia mahdollisuuksia tuottaa kuntoutuspalveluita Pohjois-Savossa sekä myös laajemmin.

Laaja-alaiset keskustelut ja kannanotot osoittavat Neuronin toiminnan tärkeyden.

KPY haluaa tukea Vetrean kehittymistä valtakunnallisena vaativaan kuntoutukseen ja kotiin vietävien kuntoutuspalveluiden tarjoajana sekä varmistaa neurologisen kuntoutuksen huippuosaamisen kehittymistä Pohjois-Savossa.

Lisätietoja:
Vetrea Terveys Oy, toimitusjohtaja Laura Airaksinen, puh. 040 729 1908
Osuuskunta KPY, toimitusjohtaja Lauri Kerman, puh. 050 357 5384

—–

Vetrea-konserni on valtakunnallisesti toimiva suomalainen yksityinen koti-, hoiva-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuottaja. Konsernin palveluvalikoimaan kuuluvat mm. kotihoito, kuntoutus- ja asumispalvelut ikääntyneille ja erityisryhmille, kuten vammautuneille. Vetrea toimii 15 paikkakunnalla 23 toimipisteessä työllistäen noin 700 työntekijää. Vetrean asiakkaina ovat mm. alueen kunnat, KELA ja yksityishenkilöt. www.vetrea.fi

Osuuskunta KPY on pitkäjänteinen kuopiolainen omistaja ja sijoittaja, joka on perustettu vuonna 1883. KPY:n toiminnan tavoite on omistusten sekä omistaja-arvon tuloksellinen kehittäminen ja alueen elinvoimaisuuden edistäminen. KPY kehittää aktiivisesti omistuksiaan ja arvioi jatkuvasti niiden arvonluontivaihtoehtoja. Konsernin avaintoimintoja ovat liiketoimintalähtöiset IT-palvelut, sähkö- ja tietoverkkojen rakentaminen ja ylläpito, hoiva- ja hyvinvointipalvelut sekä kiinteistö- ja arvopaperisijoittaminen. Konsernissa työskentelee lähes 2 500 henkilöä. KPY omistaa Vetrea Terveys Oy:n kokonaan. KPY-konsernin liikevaihto oli viime vuonna 286,3 miljoonaa euroa.