KTM Laura Airaksinen Vetrean uudeksi toimitusjohtajaksi

KTM Laura Airaksinen Vetrean uudeksi toimitusjohtajaksi

KTM Laura Airaksinen on nimitetty Vetrea Terveys -konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.9.2016 alkaen. Hän siirtyy Vetreaan Pikonlinna Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä.

Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Eija Ojanen, p. 050 568 1570

www.vetrea.fi