Gebwell Oy:n kasvutarina – Haastattelussa hallituksen puheenjohtaja Mia Miettinen

Uutiset

26.06.2024 12:04

KPY UUTISET

Vuonna 2006 perustettu Gebwell Oy on erikoistunut jäähdytys- ja lämmityslaitteiden valmistukseen. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mia Miettinen kertoo, että Gebwell on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Tilikaudella 2023 konsernin liikevaihto nousi noin 60 miljoonan euroon.

Miettinen liittyi Gebwellin hallitukseen vuonna 2021, ja yksi hänen päätöksensä taustatekijöistä oli yrityksen perustajan Timo Hulkkosen merkittävä rooli yrittäjänä. ”Timo on tehnyt äärettömän hienon elämäntyön maakunnassa. Hänen panostuksensa Savon alueelle ja merkittävä roolinsa työllistäjänä ovat todella arvokkaita, ja tällaista elämäntyötä on tärkeää vaalia, jatkaa ja kehittää.”

Gebwellin konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi tytäryhtiöt Puolassa ja Ruotsissa sekä alkusammutustuotteita valmistava Pivaset Oy. Gebwellillä on lisäksi vähemmistösijoitus sopimusvalmistaja Pertemet Oy:öön. Konserni työllistää yhteensä 290 henkilöä.

Yrityksellä on osaamiskeskus ja tuotantoa Leppävirralla, toimipisteet myös Kuopiossa, Tampereella ja Vantaalla. Lisäksi yhtiöllä on vasta uudistettu tehdas Puolassa ja myyntikonttori Ruotsissa.

Tulevaisuuden näkymät

Gebwell panostaa voimakkaasti vihreään teknologiaan. Yhtiö on satsannut tuotekehitykseen, kiinteistöihin ja konekantaan. Yksi tuoreimmista investoinneista on uusi laboratorio Leppävirralla.

”Näemme energia-alan erittäin tärkeänä ja kasvavana ala tulevaisuudessakin, ja olemme tehneet tulevaisuuteen kohdistuvia panostuksia,” Miettinen toteaa. ”Hybridimallien, kuten maalämmön, kaukolämmön, aurinkopaneelien ja tuulivoiman yhdistäminen, on tullut jäädäkseen.”

Rakennusalan investointien pysähtyminen on tuonut haasteita koko toimialalle. Kokonaisvolyymit ovat laskeneet myös Gebwellillä, minkä takia yhtiö on käyttänyt tänä vuonna tuotannosta vapautunutta aikaa erityisesti tuotekehittelyyn, laatuun ja tulevaisuuteen kohdistuviin kehityshankkeisiin.

”Viime vuonna energian hinnan nousun myötä maalämpöpumppujen kysyntä kasvoi valtavasti, mutta rakentamisen vaikea tilanne on puolittanut kysynnän tänä vuonna. Nyt alamme kuitenkin jo havaita markkinassa hyviä merkkejä, ” Miettinen kertoo. Hän korostaa myös tuotekehityksen merkitystä: ”Uusien kylmäaineiden eli propaanilämpöpumppujen lanseeraus on meille erittäin tärkeä askel, ja olemme nyt ensitoimijoiden joukossa tuomassa niitä markkinoille.”

Katse kansainvälisissä markkinoissa

Gebwellin kasvu on perustunut viime vuosina vahvaan kotimaan markkinaan, mutta yhtiö tähtää myös kansainväliseen kasvuun. Huhtikuussa 2024 aloittanut uusi toimitusjohtaja Keijo Anttila tuo yhtiöön lisää kansainvälistä kokemusta ja näkemyksiä.

”Anttilan johtamiskokemus eri toimialoilta ja teollisista tuotannoista vahvistaa yhtiön tulevaisuuden strategisia tavoitteita. Haluamme myös panostaa henkilöstöjohtamiseen, joka on olennainen osa yhtiön kehitystä ja kasvua,” Miettinen kertoo.

”Tavoitteenamme on kasvattaa yhtiötä mahdollisimman kannattavasti. Puolan tehtaamme on toiminut jo pitkään, näemme siellä edelleen paljon kasvumahdollisuuksia. Samalla näemme kasvumahdollisuuksia koko Euroopan markkinassa.”

Vähemmistöomistajat vauhdittamaan kasvutavoitteita

Gebwellin omistuspohjaa laajennettiin kesällä 2022, kun KPY ja LähiTapiola tulivat yhtiön vähemmistöomistajiksi. Muutoksella haettiin taloudellista pääomaa tuotekehitykseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen, sekä uutta osaamista ja verkostoja.

Miettinen korostaa kotimaisuuden ja pitkäjänteisyyden merkitystä sijoittajia valittaessa. ”Paikallisuus, pitkäjänteinen kehittäminen, sitoutuminen ja työllistäminen olivat meille tärkeitä. Meille oli tärkeää, että löysimme sijoittajia, jotka jakavat nämä arvot, eivätkä hae nopeaa ja aggressiivista exittiä sekä ymmärtävät paikallisuuden merkityksen.”

Miettinen näkee vähemmistöomistajien roolin tärkeänä yhtiön kehittämisessä: ”Ensimmäisenä tulee mieleen heidän laaja-alaiset verkostonsa ja osaaminen. Molemmilla yhtiöillä on myös hallituspaikat, ja sitä kautta on tullut hyvää sparrausta.”

Hän korostaa myös avoimen keskusteluyhteyden merkitystä: ”Pääomistajalla ja vähemmistösijoittajilla on äärettömän hyvä ja läheinen yhteistyö sekä avoin keskusteluyhteys. Tämä on tärkeää yhtiön strategian ja kasvun tukemisessa.”

Keväällä pääomistajat päivittivät omistajastrategian, joka toimii yhtenä hallituksen tärkeimpänä työkaluna.
”Meillä on nyt liiketoimintastrategian päivitys käynnissä. Omistajastrategia työstettiin oikeaan aikaan, jotta voimme tehdä sen pohjalta oikeat linjaukset liiketoimintastrategiaan. Nämä ovat hallituksen työkaluja, joita täytyy säännöllisesti käsitellä, keskustella ja pohtia toimintaympäristöä, että suunta on oikea,” Miettinen summaa.

Gebwellin hallituksen puheenjohtaja Mia Miettinen