HALLINNOINTIKOODI JA OSAKASSOPIMUKSET

Hallinnointikoodi

Osuuskunta KPY:n päivitetty Hallinnointikoodi avautuu tästä 
(päivitetty 30.10.2018)

Osuuskunta KPY:n palkka- ja palkkioselvitys avautuu tästä
(päivitetty 6.2019)

Osakassopimukset

Osuuskunta KPY:llä ei ole tiedossa yhtään tehtyä osakas- tai muuta osuuksien omistamiseen
liittyvää sopimusta tai selvitystä.