HALLINNOINTIKOODI JA OSAKASSOPIMUKSET

Hallinnointikoodi

Osuuskunta KPY:n päivitetty Hallinnointikoodi avautuu tästä linkistä.
(päivitetty 3.8.2020)

Osuuskunta KPY:n palkka- ja palkkioselvitys avautuu tästä linkistä.
(päivitetty 6.2020)

Osakassopimukset

Osuuskunta KPY:llä ei ole tiedossa yhtään tehtyä osakas- tai muuta osuuksien omistamiseen
liittyvää sopimusta tai selvitystä.