VETREA – HYVÄN ELÄMÄN MAHDOLLISTAJAT

Omistuksemme

Vetrea terveys Oy

31.8.2021: Mehiläinen ostaa Vetrea Terveys Oy:n – Vetrean kuntoutusliiketoiminta Live-säätiölle
Lue lisää tästä tiedotteesta

Elämisen vapauden mahdollistaja

Vetrea-konserni on valtakunnallisesti toimiva, yksityinen kuntoutus- ja asumispalveluiden tarjoaja. Vetrean visio on olla alansa vaikuttavin toimija.

Avarakatseisuus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus luovat Vetrean toiminnan perustan jokapäiväisessä työssä.

Vetreassa työskentelee satoja eri alojen ammatti-ihmistä; sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, sosionomeja, fysioterapeutteja ja lähihoitajia.

Vetrea on asiakkailleen elämisen vapauden sekä elämästä nauttimisen suomalainen mahdollistaja.

Lisätietoja Vetrean toiminnasta saat tämän linkin takaa.

Vetrea kuntoutusta

Vetrea Terveys Oy:n H1 2021 lukuja

Lisää Vetrean talouslukuja H1 2021 löytyy KPY-konsernin osavuosikatsauksen sivulta 18

Osuuskunta KPY omistaa 100 prosenttia Vetrea Terveys Oy:stä.

Vetrean historia ulottuu 1970-luvulle, tuolloin Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Savon piiri alkoi valmistella hanketta, jonka tavoitteena oli korkeatasoisen hoitolaitoksen ja palvelutalon rakentaminen sotainvalidien turvaksi. Perustettiin Iisalmen Veljeskoti, joka aloitti toimintansa 1982. Myöhemmin veljeskodin toiminta laajeni veteraanikuntoutukseen. Nykyisin Vetrea on neurologisen ja toimintakykyä kehittävän kuntoutuksen ja asumispalveluiden erikoistunut asiantuntija.

Huhtikuussa 2013 Osuuskunta KPY osti Vetrea Terveys Oy:n osake-enemmistön.

Vetrea Terveys Oy:n toimitusjohtaja Riikka Pikkarainen

Vetrean toimitusjohtaja Riikka Pikkarainen