Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2019

Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2019

Tuloskehitys

KPY-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 126,4 miljoonaa euroa (121,5 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2018). Konsernin liiketulos oli -7,2 (-6,7) milj. euroa. Konsernin nettorahoitustuotot olivat noin 34,3 (nettorahoituskulut 0,1) milj. euroa. Vertailukaudella rahoitustuottoja kasvatti erityisesti RopoHold Oy:n osakkeiden myyntivoitto 33,9 milj. euroa. Konsernin tilikauden voitto oli 26,3 (tappio -7,3) milj. euroa.

Emoyhteisö Osuuskunta KPY:n katsauskauden tulos oli 5,0 (6,0) milj. euroa. Tulos muodostui pääosin KPY Sijoitus Oy:ltä saadusta 5,4 (6,5) milj. euron osinkotuotosta.

Enfon liikevaihto laski yhtiön lopetettua kannattamattoman konesaliliiketoiminnan Ruotsissa ja keskityttyä kannattavuuden parantamiseen. Henkilöstön vaihtuvuus saatiin laskettua alkuvuonna tavoitetasolle.

Voimatelin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta, mutta tulos heikkeni. Voimatelin toiminnan projektiluonteisuuden vuoksi liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin loppuvuoden aikana.

Vetrean liikevaihto kasvoi Neuron-kaupan ja uusien VetreaElo-yksiköiden myötä. Yhtiön kannattavuus kehittyi suotuisasti huolimatta hoivahenkilöstön saatavuuteen heikentävästi vaikuttaneesta toimialaan kohdistuneesta hoivakohusta.

KPY Sijoituksen katsauskauden voitto kasvoi 31,6 (5,8) milj. euroon RopoHold Oy:n osakkeiden myyntivoiton myötä. Technopolis Kuopio Oy tuotti alkuvuoden aikana KPY Sijoitukselle yhteensä 4,5 milj. euroa. Vertailukaudella Technopolis Kuopio maksoi KPY Sijoitukselle 2,2 milj. euroa osinko- ja korkotuottoina ja 2,6 milj. euroa lainan lyhennyksenä.

Olennaiset tapahtumat katsauskaudella

KPY Sijoitus Oy myi 27 %:n omistuksensa RopoHold Oy:stä helmikuussa 2019. KPY Sijoituksen osuus kauppahinnasta oli 36,4 milj. euroa. Kaupasta syntyi 33,9 miljoonan euron myyntivoitto KPY-konsernin tulokseen.

KPY:n osakkuusyhtiö Technopolis Kuopio päätti huhtikuussa laajentaa Viestikadun kampustaan investoimalla 23,5 miljoonaa euroa uuteen 16-kerroksiseen toimistokiinteistöön. Toimistokiinteistön vuokrattava kokonaispinta-ala on noin 9 900 m2. Rakennustyöt alkoivat kesällä ja kiiteistön arvioitu valmistumisaika on heinäkuussa 2020.

Technopolis Kuopio päätti investoida 17 milj. euroa Microkadun kampuksensa laajentamiseen Kuopiossa. Uusi rakennusvaiheen 9 toimisto-rakennus kasvattaa Microkadun kampuksen vuokrattavaa pinta-alaa noin 6 300 neliömetrillä. Investointiin sisältyy myös olemassa olevan pysäköintirakennuksen laajentaminen. Investoinnin arvioitu valmistusaika on heinäkuussa 2020. Hankkeen valmistuttua Kuopion kampusten vuokrattava pinta-ala on yli 86 000 neliömetriä.

Technopolis Kuopion rahoitus päätettiin järjestellä uudelleen, minkä seurauksena KPY Sijoitukselle palautui kesäkuussa yhtiöön sijoittamansa osakaslaina 27,3 milj. euroa.

Enfo allekirjoitti toukokuussa uuden 20 milj. euron rahoituspaketin kotimaisista pankeista ja eläkevakuutusyhtiöistä koostuvan rahoittajakonsortion kanssa. Rahoituspaketti sisälsi kesäkuussa 2019 erääntyneen, 10 milj. euron joukkovelkakirjan takaisinmaksun ja olemassa olevien pitkäaikaisten pankkilainojen jälleenrahoituksen.

Timo Rask (ins., eMBA) nimitettiin Voimatel Oy:n toimitusjohtajaksi 9.1.2019.

Konsernin rakenne       

Osuuskunta KPY toimii emoyhteisönä konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj (omistusosuus 85,24 %), Voimatel Oy (100 %) ja Vetrea Terveys Oy (100 %), KPY Sijoitus Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni (100 %). KPY Sijoitus omistaa 40 %Technopolis Kuopio Oy:stä.

Henkilöstö

Osuuskunta KPY -konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskaudella keskimäärin 2 579 (2 484) henkilöä. Emoyhteisön palveluksessa työskenteli katsauskaudella kolme henkilöä.

Lisätietoja:

Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Lauri Kerman, puhelin 050 357 5384 tai lauri.kerman(at)kpy.fi

Liitteenä on KPY-konsernin osavuosikatsaus

——-
KPY on yksi Itä-Suomen suurimmista työllistäjistä ja elinkeinoelämän vaikuttajista. KPY:n omistavat noin 20 000 Osuuskunta KPY:n jäsentä, joista suurin osa asuu Kuopion alueella. Osuuskunta KPY toimii emoyhteisönä konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus Oy ja Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni. KPY Sijoituksen merkittävä osakkuusyhtiö on Technopolis Kuopio Oy. KPY-konsernissa on noin 2 600 työntekijää.