Pitkäjänteinen, luotettava ja vastuullinen tuloksentekijä

KPY on kuopiolainen, pitkäjänteinen sijoittaja ja omistaja. KPY:n toiminnan tavoite on tuottaa menestystä ja hyvinvointia omistajilleen sekä ympäröivälle yhteiskunnalle Itä-Suomessa. KPY kehittää aktiivisesti omistamiaan yrityksiä ja luo onnistumisen mahdollisuuksia ympäristössään.

Yhtiön virallinen nimi on Osuuskunta KPY, jonka omistavat noin 21 000 jäsentä, joilla on yhteensä yli 5,5 miljoonaa osuutta.

KPY-konserni

 

 

Tilintarkastaja

Osuuskunta KPY:n ja KPY Sijoitus Oy:n tilintarkastaja on PricewaterhouseCoopers Oy -tilintarkastusyhteisö, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Pekka Loikkanen.