KPY Novapolis Oy

Toimitilapalveluja sekä tilaa menestyä huippuosaajien keskittymässä

  • KPY Novapolis Oy tarjoaa laadukkaita ja joustavia toimitiloja Microkadun ja Viestikadun kampuksilla Savilahdessa, minne keskittyy Kuopion seudun merkittävimmät aluekehitysprojektit. Nopeasti kasvavassa Savilahdessa on 2020-luvulla jopa 35 000 toimijaa, mukaan lukien jopa 15 000 opiskelijaa. KPY Novapolis on moderni toimintaympäristö n. 170 yritykselle ja Itä-Suomen yliopistolle, Savonia-ammattikorkeakoululle sekä Savon ammattiopistolle.
  • KPY Novapoliksella on parhaillaan rakenteilla 28 000 bruttoneliötä Viesti- ja Microkatujen kampuksilla. Investointien kokonaisarvo ylittää 40 miljoonaa euroa. Rakennustöiden valmistuttua toimitiloilla on peräti 12 000 käyttäjää.
  • KPY Novapolis Oy on sitoutunut vastuullisuuteen ja kestäviin toimintaperiaatteisiin ja tarjoaa kansainvälisesti arvostettuja LEED-ympäristösertifioituja toimitiloja. Toimitiloissa on kiinnitetty erityistä huomioita mm. energiatehokkuuteen, vedenkäytön vähentämiseen sekä terveelliseen työskentely-ympäristöön ja sisäilman laatuun. Uusimmat kohteet hyödyntävät ympäristöystävällistä kaukojäähdytystä.

Ainutlaatuinen toimitilakeskittymä

KPY Novapolis Oy tarjoaa toimitiloja ja palveluja korkeatasoisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä Kuopion Savilahdessa, jossa ihmiset kohtaavat synnyttäen uusia ideoita ja innovaatioita. Oppilaitosten ympäröimä KPY Novapolis kehittää koko Itä-Suomen elinvoimaisuutta ja hyvinvointia rinnallaan Kuopion kaupunki, KYS, Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammattiopisto sekä suuri joukko suomalaisia ja kansainvälisiä huippuyrityksiä. KPY Novapolis toimii asiakaslähtöisesti, luotettavasti ja pitkäjänteisesti mahdollistaen asiakkaiden keskittymisen omaan liiketoimintaansa. 

Asiakaslähtöiset palvelut takaavat yritysten arjen sujuvuuden

Hyvät liikenneyhteydet, verkottuminen muiden huippuosaajien kanssa sekä houkutteleva työnantajamielikuva parantavat siellä toimivien yritysten imagoa ja kilpailukykyä.

Lue lisää KPY Novapoliksen monipuolisista ja asiakaslähtöisistä palveluista tästä linkistä.

KPY Novapolis lukujen valossa
KÄYTTÄJIÄ YLI
10500

avaimenhaltijaa

ASIAKKAINA YLI
170

yritystä ja yhteisöä

TOIMITILAA YHT.
140000

brm2