Ropo Capital

25.2.2019: KPY myi osuutensa Ropo Capitalista

Osuuskunta KPY:n tytäryhtiö KPY Sijoitus on myynyt vähemmistöomistuksensa kuopiolaisesta Ropo Capitalista yhdessä pääomistaja Sentica Partnersin kanssa. KPY Sijoituksen omistusosuus on ollut Ropo Capitalista noin 27 prosenttia.

Kaksi vuotta sitten KPY:n tytäryhtiö Enfo Oyj myi tiedonvälitysliiketoiminnasta vastanneen Enfo Zenderin Trust Kapital Oy:lle. Järjestely mahdollisti yhtiön kasvun ja kehittämisen yhdeksi toimialansa merkittävimmistä toimijoista. Samassa yhteydessä KPY:stä tuli laskun elinkaari- ja rahoituspalvelujen tuottaja Trust Kapital Oy:n vähemmistöomistaja. Yhtiön nimi muutetiin myöhemmin Ropo Capital Oy:ksi.

KPY:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen kertoo, että KPY on ollut kehittämässä ja vahvistamassa Ropo Capitalia kotimaisen kasvun lisäksi myös kansainväliseksi toimijaksi. Tarja Tikkasen mukaan tehty kauppa on KPY:n sijoitusstrategian mukainen.  

Alan vahva kehittäjä ja tulevaisuuden suunnannäyttäjä

Ropo Capital on kotimainen laskun elinkaari- ja rahoituspalveluihin erikoistunut yritys, joka kilpailee markkinoilla teknologisena edelläkävijänä. Ropo Capitalin toimintamalli pohjautuu digitalisaation etuihin ja vahvaan automaatioon. Ropo Capitalin palvelutarjonta kattaa koko laskun elinkaaren hallinnan laskujen operoinnista reskontranhoitoon, maksuvalvontaan ja rahoitukseen.

Asiakkaiden luottokumppani

Suomessa yli 8 000 yritystä käyttää aktiivisesti Ropo Capitalin palveluja. Kasvuvauhti on ollut viime vuosien aikana noin 40 prosenttia. Vuoteen 2020 mennessä yritys haluaa olla oman alansa markkinajohtaja Suomessa. Ropo Capitalin toimipisteet sijaitsevat Kuopiossa, Helsingissä, Porvoossa, Jyväskylässä ja Tallinnassa.

Ropo Capital lukujen valossa
Asiakkaita noin
8000

 

Henkilöstöä noin
160