Sijoitusanalyysi

Sijoittajalle

Inderes arvioi KPY:n osuuden arvon vahvistuneen

KPY teettää vuosittain riippumattoman ja ulkopuolisen tahon tekemän sijoitusanalyysin KPY:n osuuksien arvosta. Inderesin kesän aikana laatima sijoitusanalyysi julkaistiin 31.8.2021 Q2 osavuosikatsauksen yhteydessä. Analyysissaan Inderes arvioi KPY:n osuuden arvon kohonneen edellisvuodesta.

”KPY:n tapauksessa arvo muodostuu sijoituskohteiden yhteenlasketusta arvosta vähennettynä emoyhteisön nettoveloilla ja operatiivisilla kuluilla sekä sijoitusyhtiöalennuksella. Em. perusteilla asetamme KPY:n osuuden arvoksi nyt 28,0 euroa”, raportissa todetaan.

Arvoa kasvattivat edellisvuoteen erityisesti Voimatel Oy:n vahva tuloskäänne sekä KPY Novapolis Oy, joka on kasvanut merkittävästi viime vuonna valmistuneiden kiinteistöinvestointien myötä. Inderes arvioi kaikkien KPY-konsernin yhtiöiden arvon vahvistuneen.

 

Arvio elokuussa 2021 Arvio kesäkuussa 2020
KPY:n osuuden arvo 28 € / osuus 25 € / osuus
Enfo Oyj 33 miljoonaa euroa 31 miljoonaa euroa
Voimatel Oy 31 miljoonaa euroa 17 miljoonaa euroa
Vetrea Terveys Oy 19 miljoonaa euroa 18 miljoonaa euroa
KPY Novapolis Oy 101 miljoonaa euroa 90 miljoonaa euroa

”KPY:n sijoittajalupauksessa omistaja-arvon kasvulla on keskeinen rooli. Omistusyhtiöidemme kannattavan kasvun mahdollistaminen on koko KPY-konsernin johdon ydintehtävä. Kannattavan kasvun ohella KPY luo omalla toiminnallaan elinvoimaa ympärilleen Itä-Suomeen. Arvojemme ytimessä on sekä kilpailukykyisen tuoton että itäsuomalaisen elinvoiman mahdollistaminen”, KPY:n toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen kommentoi.

”Kyseessä on ulkopuolisen tahon arvio osuuden arvosta. Kuten KPY Sijoitus Oy on aikaisemmin ilmoittanut, KPY Sijoitus ostaa edelleen KPY:n osuuksia hintaan 20 euroa osuudelta turvatakseen osuuksien vaihdannan. Hinta perustuu Osuuskunta KPY:n tilinpäätöksestä 2020 laskettuun nettovarallisuuteen osuutta kohden. Rakennamme parhaillaan pysyvämpää ja joustavampaa tapaa osuuksien vaihtoon, jolloin osuuden hinta määrittyy markkinoilla”, Lehikoinen toteaa.

Keväällä 2021 KPY:n osuuksien kaupankäyntiarvo vaihteli 20,5 – 22 euroa/osuus välillä.

Tutustu Inderesin laatimaan sijoitusanalyysiin.