Sijoituskriteerit ja -teesit

Osuuskunta KPY:n sijoituskriteerit

Osuuskunta KPY on kiinnostunut sijoituksista, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

 • Vakaa toimiala: esimerkiksi palvelusektori tai infrastruktuuri
 • Riittävän yksinkertainen liiketoiminta: KPY ei sijoita esimerkiksi merkittäviä teknologiariskejä sisältävään toimintaan
 • Riittävän suuri kokonaisuus - yrityksen velaton arvo vähintään noin 10 miljoonaa euroa
 • Kiinteistösijoitusten osalta kohteen arvo vähintään noin 1 miljoonaa euroa
 • Tytäryhtiöihin liitettäväksi soveltuvat kohteet voivat olla edellä mainittuja rajoja pienempiäkin
 • Osaava toimiva johto olemassa 

Osuuskunta KPY ei ole kiinnostunut:

 • Uusista tai käynnistysvaiheen yrityksistä
 • Yrittäjävetoisista liiketoiminnoista
 • Tervehdyttämistilanteista
 • Vihamielisistä yritysostoista
 • Valmistavan teollisuuden ja vähittäiskaupan yrityksistä tai kiinteistöistä
 • Ostomahdollisuuksista listatuissa yrityksissä

 

Osuuskunta KPY:n sijoitusteesit

 • Pitkäaikainen omistajuus on etu
 • KPY lisää toiminnallaan Itä-Suomen elinvoimaa
 • Vahva ja vastuullinen omistajuus parantaa pitkän aikavälin arvonluontiedellytyksiä
 • Omistaja-arvon kasvattaminen edellyttää ammattimaista ja kyvykästä johtoa sekä avainhenkilöitä
 • Selväpiirteiset tavoitteet, toimenpideohjelmat, mittarit ja toteutusvastuut edesauttavat liiketoimintojen kehittämistä ja seurantaa
 • Konsernin riskienhallinnan kannalta keskeistä on omistaa oikeantyyppisiä liiketoimintoja ja omaisuuseriä.
 • Sijoitusteesit ohjaavat KPY:n toimintaa läpi omistusten elinkaaren

  Lisätietoa: KPY:n toimitusjohtaja Lauri Kerman puh. 050 357 5384 tai KPY:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen puh. 0400 185 926.